Raadsakkoord in Montferland

Na 16 februari 2023, de raadsvergadering waarin het vertrouwen in het volledige college (de wethouders) werd opgezegd, is de gemeenteraad voortvarend van start gegaan. Ook D66 was verheugd dat we aan de slag konden gaan met een raadsakkoord. Iets wat D66 vorig jaar direct na de verkiezingen aan de informateur heeft gevraagd.  Daar was toen geen draagvlak voor. De drie-eenheid PvdA, Lijst Groot Montferland en Helder hadden al bepaald wie aan de macht zouden komen.

De gemeenteraad levert na een goede samenwerking een raadsakkoord af. D66 heeft daar een positieve bijdrage aan geleverd en we zijn dan ook tevreden over de inhoud die er nu ligt. Nagenoeg al het bestaande beleid van de vorige raadsperiode wordt voortgezet. De ambities op gebied van groen, duurzaamheid, maar ook op het gebied van sport en bewegen blijven overeind. Allemaal onderwerpen waar D66 zich de afgelopen raadsperiode sterk voor heeft gemaakt. Vol overtuiging heeft D66 dan ook de handtekening gezet onder het raadsakkoord.