Nieuwe Montferlandse coalitie schaadt het vertrouwen van de inwoners 


D66 Montferland vindt het gepresenteerde coalitieakkoord ontluisterend en vreest dat het vertrouwen van de burger in de politiek verder beschaamd wordt. Na een felle verkiezingscampagne met o.a. vliegtuigjes, flyers, filmpjes waarin Lijst Groot Montferland, Helder en de PvdA hun drie speerpunten aan hun kiezers presenteerden, staan nu diezelfde kiezers met lege handen.

Valse verkiezingsbeloften

De verkiezingen zijn gewonnen door Helder en Lijst Groot Montferland. Samen met de PvdA hebben ze hun speerpunten succesvol uitgedragen en een meerderheid in zetels behaald. Maar met de presentatie van dit akkoord blijkt dat DocksNLD2 hoe dan ook doorgaat, waar dan ook. Het coalitieakkoord gaat niet verder dan wat mitsen en maren. Hoe leggen de coalitiepartijen dit uit aan bijvoorbeeld hun kiezers in Azewijn en Lengel? Wéér een onderzoek óver de mogelijkheid van een nieuw overdekt zwembad in Didam en de wasservice blijft voorlopig gewoon met pas in 2024 een evaluatiemoment. Alle verkiezingsbeloften zijn daarmee meteen vals gebleken, nog voordat het nieuwe college geïnstalleerd is. 

Daarnaast geeft het akkoord geen enkele richting, visie of inhoud op de grote maatschappelijke thema’s die spelen. Waar mag de inwoner van de gemeente Montferland de komende vier jaar op gaan rekenen? Het zou allemaal ‘helder’ worden maar het lijkt op ‘geen flauw idee’. 

Vertrouwen in de politiek staat onder grote druk

Het vertrouwen in de politiek staat onder druk en het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen was nog nooit zo laag. Voor D66 Montferland betekent dat eerlijkheid en feiten dé basis zouden moeten zijn in het politiek handelen, zoals we dat ook tijdens de verkiezingen voortdurend en met een eerlijk verhaal hebben verteld.

Dit coalitieakkoord draagt  volgens D66 Montferland niet bij aan het herstellen van het vertrouwen van de kiezer.
Daarom zal onze insteek voor de komende vier jaar zijn om constructief te werken aan de relevante grote opgaven, waar de gemeente Montferland mee te maken heeft: Klimaat, duurzaamheid, de toenemende zorgvraag en ondersteuningsbehoefte voor met name onze oudere inwoners. Maar ook de zorg en aandacht voor (kwetsbare) jongeren. D66 richt zich op een duurzame en groene werk- woon- en leefomgeving, iets waar we nu helemaal niks over lezen in het coalitieakkoord. Daarnaast zien we een betrouwbare en toegankelijke gemeente als basis en willen we investeren in mensen en opgroeien met kansen. Ook die punten zien we niet terug in het coalitieprogramma. 

Durf keuzes te maken

Freddy van Dijken, fractie voorzitter van D66: “En heel belangrijk, politiek is keuzes maken, iets wat de vier partijen in dit coalitieakkoord duidelijk niet doen. De inwoner van Montferland heeft recht op duidelijkheid, daarvoor heeft die op 16 maart het rode potlood gebruikt. Dan moet je je nu niet gaan verschuilen achter nog meer onderzoeken of nog meer participatie gaan opzetten. We hopen dan ook dat de nieuwe coalitie alsnog op korte termijn uitspreekt wat zij de komende 4 jaar wil bereiken in het belang van de inwoner van Montferland.”