Nieuw college vooropgezet plan

Selectie op basis van kwaliteiten en competenties?

De raad levert na een goede samenwerking een raadsakkoord af. D66 heeft daar een positieve bijdrage aan  geleverd en we zijn dan ook tevreden over de inhoud die er nu ligt. Vol overtuiging heeft D66 dan ook de handtekening gezet onder het raadsakkoord. De vervolgstap is te komen tot een nieuw college. De motie raadsbreed aangenomen op 16 februari is daar duidelijk over: “De raad wil, na de inhoudelijke basis, een bestuur selecteren dat uitvoering gaat geven aan het raadsakkoord. Daarbij wil de raad, met ondersteuning van een extern bureau, aan de hand van kwaliteiten en competenties wethouders selecteren”.

Maar als het aankomt op de afgesproken wijze waarop wethouders moeten worden gezocht, komt het “oude politieke gekonkel waarbij het met name om de poppetjes gaat” weer naar boven. Het hele proces van raadsakkoord en komen tot een nieuw college lijkt op een farce. Ja, er zijn afgelopen maandag en dinsdag gesprekken gevoerd, maar voor maandag was al duidelijk welke vier partijen een wethouder zouden gaan leveren. Hoezo eerlijke kans en objectief?

D66 had ook een kandidaat, een zeer goede kandidaat, niet alleen op basis van het gesprek wat is gevoerd, maar ook op basis van het assessment aan de hand van het opgestelde profiel. Maar het was zinloos deze kandidaat te handhaven, want de keus was al gemaakt, voordat onze kandidaat het gesprek aanging. D66 heeft dan ook de keuze gemaakt haar kandidaat terug te trekken en niet in de openbaarheid mee te laten doen aan dit circus, waarbij mensen beschadigd zullen worden.

De raad heeft het werk gedaan voor de coalitie en drie van de vier wethouders blijven gewoon zitten, dat kan ik u voorspellen straks bij de stemming (en bleek ook bij de stemming). Nu aangevuld met het CDA. Een vooropgezet plan, waarbij openheid en eerlijkheid ver te zoeken is. “Maandag stonden we bij elkaar om het raadsakkoord te ondertekenen. John Teunissen (CDA) zou een rondje bellen, maar hij stelde voor het gesprek over de kandidaten pas na de gesprekken maandag en dinsdag te doen. Maar helaas, het waren leugens, voor de gespreken had hij al deals gemaakt met andere partijen wie het moesten worden.  Dit is de politiek in Montferland. Mooie woorden, maar als het puntje bij bij paaltje komt, gaan partijpolitieke of politieke belangen boven het algemeen belang en doen afspraken die je raad breed maakt er blijkbaar niet meer toe.
Maar misschien is er nog hoop en zal er straks toch bij de stemming over de kandidaten nog eens terug gedacht worden aan de objectieve criteria en gesprekken en worden de keuzes daarop gebaseerd.

Hoe zit D66 er nu in?

D66 heeft open en transparant aan het raadsakkoord meegewerkt en het leek een positieve wending te krijgen voor de Montferlandse politiek. Echter het spelletje rondom de poppetjes maakt dat alle positiviteit veranderd is in een diepe teleurstelling. Het gaat dus nu weer niet om de inhoud maar om de poppetjes en het pluche. Hoe leg je aan de inwoners dit uit? Dit is vertrouwen beschamen in het kwadraat. Niet alleen op de verkiezingsbeloften in 2022, maar ook op het niet naleven van een bijna raadsbrede motie om de situatie weer in goede banen te leiden. 

Vier of vijf wethouders?

In de raad werd ook nog de discussie gevoerd over het aantal wethouders. D66 koos voor 5 wethouders. In de vorige raadsperiode heeft dat college laten zien dat 5 wethouders prima werkbaar is. Ook de burgemeester heeft dit zelf als voorwaarde gesteld, bij de opstart van dit traject. Maar ook hier is achter de schermen bekonkeld dat het er 4 moeten zijn. Dus weer niet geredeneerd vanuit de inhoud en de werkdruk, maar uit partijpolitieke of persoonlijke belangen. Want alle wethouders hebben aangeven dat ze zware portefeuilles hebben. Er komt veel werk op de gemeente af, we gaan mogelijk van regio veranderen, maar zullen tegelijkertijd ook in beide regio’s actief blijven. Dus ons bestuur zal in beide regio’s zichtbaar moeten zijn. Een paar grote dossiers liggen er: ontwikkeling ’s-Heerenberg Oost, een nieuwe school in ‘s-Heerenberg, al die nieuwbouwprojecten, de soap rondom het gemeentehuis in Didam en de opvang van Oekraïners en andere statushouders.
Afgelopen jaar hebben we niks van dit college gezien, een 5e zou het werk verlichten en geeft het college ook de ruimte zichtbaar te zijn en actief aan de slag te gaan. De oorzaak van de breuk in het college was dat de agenda’s te vol zaten, er geen overleg mogelijk was, dat de wethouders niet eens een dagje de hei op konden. Als we nu weer voor 4 kiezen, ziet D66 geen enkele verbetering.

Bij de stemming werd er gekozen voor 4 wethouders, drie zittende en een wethouder namens het CDA van buiten, zoals voorspeld. D66 zal dit college houden aan het raadsakkoord.