Montferland zorgt voor Crisisnoodopvang asielzoekers

Montferland neemt verantwoordelijkheid

Montferland neemt haar verantwoordelijkheid voor de opvang van statushouders en asielzoekers in het kader van de taakstelling die door de overheid wordt opgelegd, zo staat in het raadsakkoord.
Freddy van Dijken vroeg tijdens het vragenuur op 25 mei naar de actuele stand van zaken:

“We zien staatssecretaris van de Burg nu dagelijks op tv uitspreken dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen, er grote problemen verwacht worden en de piek eraan zit te komen.

Eerder is ook besproken in het presidium (overleg tussen fractievoorzitters en de burgemeester) dat Montferland haar verantwoordelijkheid wil nemen en heeft de burgemeester gepolst hoe partijen daar in zitten.
Kan de burgemeester aangeven welke concrete stappen gemeente Montferland zet om opvang van asielzoekers en specifiek de crisisnoodopvang te realiseren om te voorkomen dat we straks weer beelden zien, dat mensen in Ter Apel op het gras liggen?

De burgemeester neemt volledig de verantwoordelijkheid, dat is kenbaar gemaakt bij het COA, die daar over gaat. Zodra de COA meer informatie heeft, zal de raad ook geïnformeerd worden. Ook de provincie Gelderland is geïnformeerd dat Montferland de taakstelling op zich zal nemen.