Montferland gaat voor samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen


In de raadsvergadering van 1 september bracht D66 een voorstel in om actiever en zichtbaarder te participeren in regionaal verband, in de regio Arnhem-Nijmegen. De raad van Montferland heeft op 16 december 2021 de keuze heeft gemaakt deel uit te maken van de Groene Metropoolregio, een samenwerkingsverband van gemeentes in de regio Arnhem-Nijmegen en daarvoor totaal €250.426 voor 2022 beschikbaar te stellen. D66 heeft vanuit meerdere bronnen bevestigd gekregen dat Montferland niet actief participeert in de overleggen, die georganiseerd worden in de regio. Na het stellen van schriftelijke vragen door D66 kwam het volgende antwoord: “het college is terughoudend met de deelname bij dergelijke activiteiten aangezien de raad nog geen besluit heeft genomen over regionale samenwerking”.

D66 is van mening dat het college daarmee niet uitvoert waarvoor de raad opdracht heeft gegeven.  Ongeacht de keuze die de gemeente Montferland in het najaar van 2022 gaat maken ten aanzien van regionale samenwerking, is het van belang dat de gemeente Montferland  aangesloten en aanwezig is bij bijeenkomsten en bestuurlijke overleggen binnen de regio.

In de beantwoording door de burgemeester als reactie op het voorstel van D66, werd duidelijk dat Montferland wel aanwezig is bij de bestuurlijke overleggen. Echter is de communicatie daarover minimaal geweest naar de gemeenteraad. De burgemeester heeft de toezegging gedaan dat hij de raad nadrukkelijker zal informeren over de activiteiten van Montferland in de regio Arnhem-Nijmegen, zodat ook eind van het jaar de balans opgemaakt kan worden. Met deze toezegging kon D66 het ingediende voorstel terugtrekken.

D66 Montferland kiest voor de toekomst en dus zijn wij voor regionale samenwerking. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Beeld: www.groenemetropoolregio.nl