Kavel in Zeddam opnieuw in raad

De rechtbank van Gelderland heeft een uitspraak gedaan over de handelwijze van de gemeente Montferland bij de uitgifte van de kavel in Zeddam aan een individuele inwoner.

Uit het vonnis: In ruime zin gaat deze zaak over de bevoegdheid van de gemeenteraad. Toegespitst gaat het om het antwoord op de vraag of de gemeenteraad in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door geen toestemming te verlenen aan de onder voorbehoud van goedkeuring door de raad gesloten koopovereenkomst tussen de gemeente en xx inzake de kavel. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend.

Naast dat de gemeenteraad op de vingers wordt getikt, draait de de gemeente, maar daarmee de inwoner van de gemeente Montferland op voor een hele hoop kosten: een boete van meer dan € 5000 en nog eens € 3000 voor proceskosten en dan nog de kosten vanuit de ambtelijke organisatie en een jurist van de gemeente.

Tijdens de raadsvergadering op 14 april werd er een motie ingediend door vier partijen (PvdA, CDA, Helder en Lijst Groot Montferland) om bezwaar in te dienen tegen het besluit van de rechtbank . Die oordeelde dat de gemeente Montferland de kavel moet leveren aan de hoogste bieder.

D66 stemde net als bij het oorspronkelijke besluit tegen deze motie. Ook in mei 2021 waarschuwde D66 de raad al voor een onrechtmatig besluit en dat het niet aan de gemeenteraad is om te besluiten over dit soort individuele gevallen. Ook nu is D66 er van overtuigd dat een bezwaar bij de rechtbank niet tot het gewenste effect zal leiden. Het probleem waar aan gerefereerd wordt in de motie, het Didam-arrest, is juist niet het probleem. Het Didamarrest geeft aan dat je geen afspraken mag maken met individuen. Juist het college heeft correct gehandeld door de kavel openbaar aan te bieden en de kavel dus ook te gunnen aan de hoogste bieder. Het probleem is dat nu juist de raad op de vingers is getikt door de rechter omdat ze iets willen gunnen aan een individu.

Door het eerdere besluit in mei 2021 hebben veel mensen het vertrouwen verloren in de lokale politiek. Geheel begrijpelijk. D66 deed opnieuw een oproep aan de andere partijen om het vertrouwen niet nog verder te beschadigen en geen bezwaar op het besluit van de rechter in te dienen.

Maar helaas koos een meerderheid van de raad opnieuw voor een juridisch traject. Alleen de fracties van VVD en D66 stemden tegen.