D66 zet in op duurzaamheid
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni, bij het aankopen van een stuk grond in Azewijn, heeft D66 ingebracht dat er in het gebied, waar de grond wordt aangekocht, initiatieven zijn voor het realiseren van windmolens. De raad heeft in 2020 de afwegingskaders voor grootschalige energieopwekking vastgesteld. Ook binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek heeft de gemeente Montferland afspraken gemaakt.

Positief over windmolens

Binnen het projectgebied doen zich kansen voor om meerdere windmolens te realiseren, geïnitieerd door ondernemers uit het gebied zelf. De raadsleden zijn hierover per brief geïnformeerd door de initiatiefnemers. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van D66 om een positieve grondhouding jegens initiatiefnemers te nemen binnen het projectgebied rondom DocksNLD 1 en 2 voor het realiseren van windmolens.

Zonnepark die voldoet aan de kaders

Tijdens de raadsvergadering van 15 september heeft de fractie van D66 opnieuw het initiatief genomen om uitvoering geven aan de vastgestelde duurzaamheidsdoelen. Het vorige college en gemeenteraad weigerde haar medewerking te verlenen aan een concreet plan voor de aanleg van een zonnepark. Dit plan past echter binnen de gestelde kaders. D66 bracht het plan opnieuw ter besluitvorming in de raad. Aangezien er veel nieuwe raadsleden in de raad zitten, was het niet voor iedereen duidelijk waar het nu exact over ging, het voorstel zal in de volgende raadsvergadering opnieuw ingebracht worden. Het is teleurstellend dat een aantal politieke partijen wel voor de kaders die opwekking van grootschalige energie mogelijk moeten maken hebben gestemd, maar nu bij concrete initiatieven geen medewerking willen verlenen. Dat is wat D66 betreft geen eerlijke en consequente politiek.

D66 Montferland kiest voor een groene toekomst en dus zijn wij voor initiatieven die passen binnen de vastgestelde kaders.