D66 gaat voor openheid en transparantie

Tijdens de raad van 30 juni heeft D66 bij de behandeling van de visie ’s-Heerenberg Oost gepleit voor een fysiek informatiepunt in het projectgebied. Bij het masterplan in Didam is het Centrumpunt een succesvol onderdeel van de participatie en communicatie naar de omwonenden gebleken. Binnen het projectgebied in ’s-Heerenberg Oost speelt ook veel en D66 vind het belangrijk dat omwonenden en betrokkenen ook op vaste momenten terecht kunnen met hun vragen. Nu de visie is vastgesteld hebben omwonenden vragen over het vervolg. In een informatiepunt kunnen ze terecht met die vragen. De gehele raad stemde in met het voorstel van D66.

Aan de slag in ‘s-Heerenberg Oost

Op 14 september werd er druk geschreven, getekend, gesnoept, gepraat en ideeën uitgewisseld bij Resto de Bongerd in ‘s-Heerenberg Oost. Wijkbewoners en vertegenwoordigers van Gemeente Montferland, Plavei Spectrum, partner met elan en Welcom deden mee. Ze beantwoorden de vraag:  Hoe ziet het ideaalbeeld voor zo’n punt eruit? Op de korte termijn en op de lange termijn? En wat is er op de korte termijn praktisch mogelijk? In oktober zal er meer duidelijkheid zijn hoe het punt eruit kan gaan zien.

D66 Montferland kiest er voor dat inwoners zelf regie kunnen en mogen voeren over ideeën in hun buurt of dorp, passend binnen kaders die gesteld zijn. In ’s-Heerenberg Oost wordt daar goed aan gewerkt!