D66 gaat voor de inhoud
Informateur Bert Berghoef heeft op 19 april bekend gemaakt dat D66 niet langer deelneemt aan de gesprekken over de formatie in de gemeente Montferland.

Ondanks het zetelverlies was D66 bereid om verantwoordelijkheid te nemen. D66 zag een mogelijkheid om over samenwerking te spreken met alle andere partijen.  D66 heeft in het eerste gesprek met de informateur de wens uitgesproken om met de raad breed in gesprek te komen hoe samenwerking vorm gegeven kan worden.  Dus met alle zeven partijen. We hebben dan ook verzocht om een gezamenlijke vervolgsessie, waarin besproken wordt hoe de toekomst van Montferland eruit ziet. Er zijn grote maatschappelijke opgaven, die vragen om een reactie. Hiervoor is een stevige basis nodig. De eerste vraag kan zijn ‘Zien we dezelfde zaken op ons afkomen?’ en van daaruit kan verder verkent worden hoe dit aan te pakken.

De opgehaalde informatie die vanuit de corporate story (raadsbrede vastgestelde visie voor de gemeente Montferland) en de koersbepaling (positie gemeente Montferland ten opzichte van de omliggende gemeenten en regio’s) reeds voorhanden is, kan dienen als basis. D66 hecht daarbij veel waarde aan het betrekken van de maatschappelijke partners bij het (in)formatieproces.

Helaas is daar geen draagvlak voor bij andere partijen, bleek tijdens het tweede gesprek met de informateur. D66 betreurt het dan ook dat er niet op basis van inhoud vervolggesprekken plaats vinden en puur getalsmatig gekeken wordt hoe tot een meerderheid gekomen kan worden. Er is geen enkele inhoudelijk argument gegeven waarom D66 wordt uitgesloten van verdere gesprekken. Het is ook jammer dat daar geen gesprek in alle openheid over is geweest met de andere partijen.

D66 blijft open staan voor een inhoudelijk gesprek met alle partijen om tot een programma te komen, waarbij we gezamenlijk een oplossing bieden aan de grote opgaven die ons te wachten staan.

D66 zal ook in deze raadsperiode blijven staan voor de inhoud, keuzes maken gebaseerd op feiten en zich inzetten voor het algemeen belang. Daarmee zijn we er voor onze kiezers.