Bomen beter beschermd

De raad heeft de motie behoud bomen bij nieuwbouwplannen van D66 unaniem aangenomen

De afgelopen periode zijn er meerdere voorbeelden geweest, dat de gemeente Montferland gezonde bomen gaat kappen na klachten van bewoners. Het ging daarbij om nieuwbouwwijken (Eltenseweg in Stokkum en de Slink in Azewijn).

Daarbij is geen gebruik gemaakt van de regel uit het huidige bomenbeleidsplan, dat als de hinder (van bomen) al bestond voor vestiging, dat er minder reden is om hinder als onrechtmatig aan te merken. Toch wordt de hinder aangrepen om te kappen. De klachten komen van mensen die een nieuwbouwhuis hebben gekocht en wisten dat er bestaande bomen stonden die invloed kunnen hebben op lichtinval of overlast.

De raad is unaniem van mening dat dit ongewenst is. Om te voorkomen dat bij toekomstige woonwijken verzoeken gaan komen van (toekomstige) bewoners, dient dit beter vastgelegd te worden in het beleid. Zodat het ook gehanteerd kan worden bij de beoordeling van de kapvergunning en dat ook juridisch houdbaar is.
Ook bij het maken van bestemmingsplannen van nieuwbouwijken, moet voldoende geborgd worden dat bestaande bomen behouden moeten blijven.

De raad heeft dit unaniem aangenomen en de college zal dit aanpassen in het bomenbeleidsplan en in beter borgen in de nieuwe woningbouwplannen.

Boom Azewijn

De motie om de kapvergunning voor een gemeentelijke, gezonde en beschermde boom in Azewijn alsnog in te trekken, heeft het helaas niet gehaald. Met 12 stemmen voor de motie om de kapvergunning niet te verlenen en 13 tegen zal deze gezonde boom alsnog gekapt.

D66 zal blijven bewaken dat de gemeente geen gezonde bomen kapt naar aanleiding van klachten van (nieuwe) bewoners. Wekelijks bekijken wij de gemeentepagina op kapaanvragen en verleende vergunningen.
Tips daarover kunnen gemaild worden naar [email protected]