Midden-Drenthe

Dank
voor jullie
steun.

De lokale politiek gaat over dé dingen in onze directe leefomgeving, maar deze vormen vaak onderdeel van een groter geheel. Steeds meer overheidstaken worden overgeheveld naar de lokale politiek. Helaas gebeurt dit vaak onder de omstandigheden van “wel de taken maar niet de knaken”.
Een sterke politieke partij met een groot netwerk en mensen die weten waar ze het over hebben is daarbij van groot belang. Dit alles met als doel om u als inwoner een mooie, passende en veilige woonomgeving te bieden. Ook als de invloed daarvan soms buiten onze gemeentegrenzen ligt. D66 in Midden-Drenthe is zo’n partij.

Onze woonomgeving moet voor iedereen bereikbaar en aantrekkelijk zijn, ongeacht afkomst, opleiding of geaardheid. In onze mooie gemeente moet ruimte zijn voor iedereen, om te wonen, te werken, te recreëren of om van de oude dag te genieten. Daarbij laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Lees verder