voorwoord

Beeld: D66-Midden-Drenthe

Ruimte voor iedereen!

Beste inwoner van Midden-Drenthe,

De lokale politiek gaat over de dingen in onze directe leefomgeving, maar deze vormen vaak onderdeel van een groter geheel. Steeds meer overheidstaken worden overgeheveld naar de lokale politiek. Helaas gebeurt dit vaak onder de omstandigheden van “wel de taken maar niet de knaken”.
Een sterke politieke partij met een groot netwerk en mensen die weten waar ze het over hebben is daarbij van groot belang. D66 in Midden-Drenthe is zo’n partij.

Ons fractieteam bestaat op dit moment uit 9 inwoners uit Midden-Drenthe die allen midden in de maatschappij staan en goed weten wat er in onze gemeente en in de wereld om ons heen gebeurt. Dit team wil zich met uw steun graag inzetten om de doelen uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Dit kunnen we uiteraard niet alleen, maar doen we graag samen met u, de andere raadsfracties en onze D66-collega’s in de andere Drentse gemeenten. Dit alles met als doel om u als inwoner een mooie, passende en veilige woonomgeving te bieden. Ook als de invloed daarvan soms buiten onze gemeentegrenzen ligt.

Onze woonomgeving moet voor iedereen bereikbaar en aantrekkelijk zijn, ongeacht afkomst, opleiding of geaardheid. In onze mooie gemeente moet ruimte zijn voor iedereen, om te wonen, te werken, te recreëren of om van de oude dag te genieten. Daarbij laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 biedt een duidelijke perspectief

De afgelopen 4 jaar hebben we laten zien dat we duidelijke standpunten innemen en weten waar we het over hebben. We proberen elke maand een bezoek af te leggen bij een actueel onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Van vitale vakantieparken, tot illegale bomenkap en van LTO Midden-Drenthe tot het buurtvervoer in onze dorpen. We hebben daarbij diverse moties succesvol door de gemeenteraad geloodst door de samenwerking op te zoeken in plaats van de confrontatie. Samen kunnen we meer voor u bereiken dan alleen, maar we zijn wel duidelijk in onze sociaal liberale standpunten. Wat we bij u aan tafel vertellen hoort u terug in de raadszaal. Zonder verborgen agenda en transparant zoals u van D66 gewend bent.

In de afgelopen 4 jaar heb ik persoonlijk vanuit D66 ook veel tijd en energie gestoken in diverse zaken die een nieuwe manier van besturen ondersteunen. U kunt daarbij denken aan deelnemen aan de pilot rond de inwonersparticipatie, lid van de werkgroep voor het opheffen van de welstandscommissie, ondersteunen bij het kiezen van een nieuw raadsinformatiesysteem en voorzitter van de werkgroep waaruit uiteindelijk de visie van Midden-Drenthe is vastgesteld. Allemaal taken die bepalend waren en zijn voor de toekomst van onze gemeente.

Beste inwoner, ons verkiezingsprogramma is kort en overzichtelijk, met duidelijke standpunten.
Als u graag ziet dat uw standpunten duidelijk en helder verwoord worden in de gemeenteraad, met een duidelijke verbinding naar u als inwoner, dan is uw stem op D66 de beste keuze!

Met hartelijke groet,
Arnoud Knoeff
Lijsttrekker D66 Midden-Drenthe