2. Leefbare dorpen

Beeld: D66-Midden-Drenthe

Wonen in een dorp is aantrekkelijk als er sterke kernen met voldoende voorzieningen op bereikbare afstand zijn. In de kleine kernen is nieuwbouw ook mogelijk. De dorpen moeten tegelijkertijd hun groene karakter behouden.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We ondersteunen duurzame en creatieve initiatieven die de bereikbaarheid van onze dorpen vergroten.
  • We ondersteunen voorzieningen die mede door de dorpsbewoners in stand worden gehouden.
  • We zorgen voor een goede mix in woningen passend bij levensfasen om daarmee de doorstroming te bevorderen

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij ook nieuwbouwprojecten op maat in de kleinere kernen willen.
  • Wij lokale vervoersinitiatieven sterk stimuleren, zoals het Buurtvervoer met de Spectrumbus.
  • Wij sterk inzetten op behoud en verduurzamen van de buurtgebouwen en dorpshuizen.