5. Duurzaam karakteristiek Drenthe

Beeld: D66-Midden-Drenthe

De inrichting van ons landschap vraagt weloverwogen keuzes. D66 wil het typisch Drentse landschap bewaren voor de komende generaties en de benodigde ruimte voor de energietransitie landschappelijk inpassen. Op dit moment zijn grote stappen in deze transitie niet mogelijk doordat het stroomnet onvoldoende aansluitcapaciteit heeft.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We zetten vol in op duurzame energie en zorgen dat het passend is in het landschap.
  • We stimuleren kringlooplandbouw en diervriendelijke veeteelt. Daarnaast stimuleert D66 alternatieven voor bestrijdingsmiddelen.
  • Respect voor de ideeën van onze inwoners en het mooie landschap moet leidend zijn bij toeristische ontwikkelingen.
  • D66 streeft naar ‘nul op de meter’ voor huishoudens

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij vol inzetten op duurzame energieopwekking, waarbij ook maximaal wordt ingezet op zon op dak en waarbij we als gemeente het goede voorbeeld geven.
  • Onze goede duurzame agrarische activiteiten het voorbeeld voor de rest van Nederland zouden moeten zijn.
  • Wij onze inwoners willen betrekken bij de ontwikkelingen van onze duurzame leefomgeving in Midden-Drenthe