4. Betaalbaar en duurzaam wonen

Beeld: D66-Midden-Drenthe

De uitdaging op het gebied van wonen is groot. D66 zet zich in voor de beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen voor jong en oud. Wanneer er gebouwd wordt moet dit passen binnen het karakter van het dorp.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We stimuleren modern bouwen van duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen.
  • We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning.
  • Het bouwen in meerdere woonlagen behoort tot de mogelijkheden

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij streven naar 1500-2000 nieuwe woningen in onze gemeente.
  • Wij als gemeente proactief nieuwe woninglocaties beschikbaar gaan maken.
  • Daar waar nodig werken we met een doelgroepen verordening en krijgen onze jongeren onder de 30 voorrang.