Marten Leistra

Beeld: D66-Midden-Drenthe

commissie lid zorg en welzijn

  • 59 jaar
  • Beilen
  • Beilen

Nieuwsgierigheid naar de politiek heb ik in mijn jeugd al vroeg meegekregen. Als inwoner van Midden-Drenthe vind ik het belangrijk om te weten wat er in mijn omgeving speelt.

Met mijn kennis en ervaring als commissielid en raadslid wil ik het sociaal liberale gedachtegoed van D66 laten doorklinken in de raadzaal van onze gemeente.

Inspelen op de vraag en aanbod van de onze inwoners. Ik vind het belangrijk om initiatieven van de burgers te ondersteunen op het gebied van welzijn, jongerenwerk, duurzaamheid en onderwijs. Stimuleren dat jongeren op een goede manier kunnen ontplooien om ervaring op te doen voor een zelfstandige toekomst in onze gemeente. Wij hebben onze jongeren hard nodig op de lokale arbeidsmarkt.

Onze fractie van D66 heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat “klein zijn” niet betekend dat je niet gezien wordt. Oplossingen zoeken buiten de gebaande paden, maakt dat ik enthousiast ben om de standpunten van D66 uit te dragen.