LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

8. Multifunctionele (onderwijs) gebouwen

De gemeente heeft een beperkte rol als het gaat om onderwijs en is slechts verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen zijn het sociaal middelpunt van onze dorpen. We zien voorzieningen ontstaan die een school, bibliotheek, dorpshuis en zorg combineren. Hier zou ook ruimte kunnen ontstaan voor kunst en cultuur.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We zetten ons in voor goede en toekomstgerichte multifunctionele accommodaties (MFA)
  • D66 zet zich in voor behoud en uitbreiding van bibliotheken en voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.
  • We stimuleren projecten voor jongeren met bijvoorbeeld de creatieve maakplekken.

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij bij nieuwbouw van scholen de samenwerking met andere partijen actief willen ondersteunen.
  • Wij de samenwerking tussen scholen en kunst en cultuuractiviteiten willen stimuleren.
  • Wij bij nieuwbouw en renovatie van scholen willen dat deze voldoen aan de Eisen Frisse Scholen 2021
  • Wij aantrekkelijke groene schoolpleinen willen met voldoende ruimte om te spelen.