Beeld: D66-Midden-Drenthe

3. Toekomstbestendige leefomgeving

Klimaatverandering is wereldwijd een groot thema. Dit merken we in onze eigen omgeving door zware buien of extreme droogte en hitte. Om overlast te voorkomen moeten maatregelen worden genomen. Dit kan niet wachten.

De speerpunten van D66 zijn:

  • We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het eigen vastgoed en duurzame mobiliteit.
  • D66 wil voorlichtingscampagnes geven over de klimaatuitdagingen met een realistisch verhaal over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij ervoor blijven waken dat we een aantrekkelijke groene gemeente blijven.
  • Dat ons wagenpark en dat van onze dienstverleners in 2030 CO2-neutraal moet zijn.
  • Wij ons sterk richten op een goed waterbeheer voor een toekomstbestendig Midden-Drenthe.
  • Wij de gebouwen die wij of anderen van ons gebruiken maximaal verduurzamen.