LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

6. Samen(leving) in beweging

Bewegen verbindt en stimuleert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. D66 wil veranderen dat waar je wieg staat, bepalend is voor je toekomst. Inwoners met een actieve leefstijl zijn veelal ook verbonden met hun omgeving

De speerpunten van D66 zijn:

  • We willen de toegankelijk tot sport vergroten voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
  • We ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving.
  • Aansluitend aan de schooltijd moet er een passend sportaanbod komen.
  • Ouders worden actief betrokken bij activiteiten voor de jeugd.

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij een sportcarrousel met verschillende sporten willen introduceren voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar om zo bewegen zeer sterk te stimuleren.
  • Wij vrijwilligerswerk en -initiatieven zullen ondersteunen. Iedereen telt mee!
  • Wij activiteiten willen stimuleren en ondersteunen die de door Corona ontstane gevolgen kunnen verminderen.