1. Inwoner en Bestuur

Beeld: D66-Midden-Drenthe

De politiek is voor veel mensen onbegrijpelijk of ver weg. D66 wil de kloof tussen onze inwoners en het bestuur overbruggen door inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de besluitvorming. De gemeenteraad weegt daarna zorgvuldig alle belangen en komt tot een besluit.
Inwoners moeten lang wachten op vergunningen, reactie op WOB- verzoeken en ondersteuning doordat de gemeente moeite heeft om voldoende goede ambtenaren aan te trekken.

De speerpunten van D66 zijn:

  • D66 wil participatie bevorderen door onder andere ook daar waar het kan inwoners snel en eenvoudig digitaal te laten participeren.
  • D66 wil dat de gemeente open en transparant is naar inwoners en bedrijven.
  • De gemeente moet financieel gezond blijven. De lasten van de inwoners worden slechts bij hoge uitzondering verhoogd.
  • Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten in de regio.
  • Veiligheidskwesties worden met de gemeenteraad besproken.

Dat betekent voor Midden-Drenthe concreet dat:

  • Wij willen dat inwonersinitiatieven altijd vanuit de positieve gedachte van “Ja mits” worden opgepakt.
  • Wij bij gemeente-overstijgende thema’s ons D66 netwerk zullen benutten
  • Wij regelmatig naar buiten willen gaan om in gesprek te gaan met onze inwoners, organisaties en verenigingen
  • Wij openbare en toegankelijke fractievergaderingen houden.
  • Wij willen inzetten op begrijpelijke taal door de gemeente, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de programma’s van Klinkende Taal.