D66 heeft samen met de CU en GL een motie ingediend

Bomen zorgen voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Door bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang van bomen, dragen we bij aan een leefbare aarde voor iedereen.

Om die reden heeft D66 samen met de CU en GL een motie ingediend waarin het college wordt verzocht een project op te zetten waarbij alle inwoners en maatschappelijke organisaties zoals scholen, buurthuizen of verzorgingshuizen zich kunnen aanmelden om gesubsidieerd een boom via de gemeente aan te kunnen kopen. Het idee is dat de koper slechts een bedrag van maximaal € 10 hoeft te betalen en dat hiervoor 1000 jonge bomen beschikbaar worden gesteld. 

Deze motie is gisteravond met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen en we verwachten dat dit voor het plant seizoen in 2023 geregeld is. 

Beeld: D66-Midden-Drenthe