D66 Afdelingen akkoord met fusie

Tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Assen hebben de leden van D66 Assen en Noord-en Midden- Drenthe op maandagavond 29 januari 2024 unaniem ingestemd met de voorgesteld fusie van de beide afdelingen

Bob Wevers, tot de fusie interim-voorzitter van D66 Assen gaf in de bijeenkomst aan dat er altijd goede contacten waren met de afdelingen rondom Assen. Tot nu toe had de afdeling Assen altijd hun eigen koers gevaren. Binnen de afdeling groeide echter het besef dat veel bestuurlijke taken goed en vaak ook beter gemeentegrens overstijgend ingevuld kunnen worden. Dat besef gecombineerd met de positieve ervaringen met Noord- en Midden-Drenthe maakt deze fusie-stap logisch.

Simon Wisselink, voorzitter van de nieuwe afdeling, gaf tijdens de vergadering aan dat deze samenvoeging de organisatorische kracht vergroot en unieke kansen biedt voor samenwerking en kennisdeling ook binnen de fracties van de nieuwe afdeling.
Daarnaast biedt deze fusie ook de kans om nog meer dan in het verleden boeiende evenementen en initiatieven te ontwikkelen voor de leden, maar ook voor geïnteresseerden buiten de partij.

Bob Bergsma (Voorzitter Regio Bestuur) feliciteerde de nieuwe afdeling met haar nieuwe samenstelling en gaf beide voorzitters van de oude afdelingen een klein blijk van waardering.
Tijdens de vergadering zijn Bob Wevers en Rien Kolkman benoemd in het bestuur van de nieuwe afdeling.

Jan Willem Brinkhorst heeft vanwege drukke werkzaamheden afscheid genomen van het bestuur. Hij blijft politiek actief binnen de statenfractie. De voorzitter heeft Jan Willem bedankt voor zijn inzet.

Bestuur D66 Assen en Noord-Midden Drenthe

Beeld: Bouchra Zouine