Standpunt van D66 Midden-Drenthe m.b.t de motie stikstof.

Beeld: D66-Midden-Drenthe

Beste mensen, de stikstof problematiek betreft een heel groot probleem, wat Nederland na corona opnieuw in tweeën splijt. Men is voor de boer of tegen de boer en er zit eigenlijk niets tussen. Daarbij is het jammer dat er vaak niet naar de inhoud van de gesprekken wordt geluisterd. Als D66 Midden-Drenthe hebben we een onderbouwd en genuanceerd verhaal gehouden, maar ook wij kregen al bij voorbaat haat berichten op onze Social Media, zonder ons standpunt te kennen of met ons in gesprek te gaan. Dit stikstof probleem houdt echter binnen D66 in Midden-Drenthe, in de provincie en landelijk ook de gemoederen bezig met voor en tegenstanders. Dit om maar even aan te geven hoe complex deze materie is.

Het boerenprotest om de stikstofregels volledig van tafel te halen, begint inmiddels aardig uit de hand te lopen. Ook wij als D66 Midden-Drenthe vinden dat de stikstofreductie anders en realistisch moet worden toegepast. Dat doe je echter niet met geweld, maar dat begint door met de boeren te praten in plaats van over de boeren te praten. En wat D66 Midden-Drenthe betreft dan niet praten met de boeren die dwars liggen, maar praten met de boeren die graag willen en mooie duurzame plannen hebben. Wat kunnen we van hen leren?

Want laten we 1 ding alvast heel duidelijk maken: Boeren horen bij Drenthe en bij ons landschap en D66 Midden-Drenthe is echt trots op onze lokale boeren waarvan wij een aantal gesproken hebben en die kijken hoe ze zo duurzaam mogelijk kunnen produceren. Deze boeren realiseren zich ook dat er wel wat moet gebeuren. Omdat goed te kunnen invullen moeten deze boeren dan wel een duidelijke richting en een duidelijk, maar vooral ook realistisch perspectief krijgen.

Wij als D66 Midden-Drenthe hebben ook de wijsheid niet in pacht en laten we 1 ding voorop stellen, wij als gemeenteraad gaan er ook niet over.
De uitvoering van het stikstof beleid wordt een taak van de provincie. De provincie moet wat ons betreft een proactieve rol pakken en op zoek gaan en in gesprek gaan met de agrariër die bv geen opvolger heeft en wel wil verkopen. Denk hierbij dan ook aan een groene ruilverkaveling met een boer die wel duurzaam verder wil, maar beperkt wordt door de ligging. Kijken wat je door het maken van de juiste puzzel mogelijk al op kunt lossen, wat ook een effect zal hebben op het totale plaatje.
Maar dit is zoals gezegd een taak van de provincie en dit willen we dan ook vooral aan onze D66 Statenfractie over laten.

Dan nog even over de originele motie zelf zoals deze eerst werd ingediend.
Wij staan achter de boeren die duurzaam bezig zijn en die zich realiseren dat er iets moet gaan gebeuren. Er is wat ons betreft op dit moment echter geen eenzijdige focus meer op de agrarische sector. Ook Schiphol is aan de beurt en moet krimpen, u mag zelf straks waarschijnlijk ’s nachts ook nog maar 100 km/u rijden en de industrie is in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook al een tijdje bezig om op een andere manier om te gaan met deze planeet.
Denkt u maar aan de circulaire economie, de steeds verder gaande recycling mogelijkheden en een ander gebruik van onze grondstoffen.

Het is inmiddels echter ook 2 minuten voor 12 en daardoor is er ook geen tijd meer om bijvoorbeeld eerst alleen in te zetten op innovatie. Innovatie moet zeker een onderdeel zijn van het pakket van maatregelen en meegenomen worden in het kijken naar de reductie, maar we kunnen niet meer niks doen en wachten op deze mogelijke resultaten.

We hebben er ook wel een beetje moeite mee dat de berekeningsmodellen ter discussie staan.
Dit is tegenwoordig altijd de eerste en de makkelijkste stap: Het in twijfel trekken van rekenmodellen of wetenschappelijke onderbouwingen. Elk model en elke berekening die niet de gewenste uitkomst geeft wordt op dit moment in twijfel getrokken en dat vinden we jammer. D66 wil zich er als gemeenteraadsfractie van weerhouden of deze modellen nu kloppen of niet, want daar hebben wij simpelweg geen verstand van en dit laten we graag aan de specialisten op het ministerie en de 2de kamer over.

Uiteraard is praten met onze boeren waar de zorgen zitten altijd goed, maar dat levert waarschijnlijk niets op om het probleem op te lossen. Het is echter goed om op zeer korte termijn met de boeren in gesprek te gaan dat is zelfs absoluut noodzakelijk!
Hoe ziet de toekomst van hun agrarisch bedrijf eruit en is er opvolging?
Wat zien zij als oplossing of wat hebben ze er al aan gedaan?
Zijn ze bereid te verhuizen of in duurzaamheid te investeren?

Zoals al eerder gezegd, Laten we met de boeren praten in plaats van over ze en breng in kaart wat je vrij eenvoudig kunt reduceren. Kom op basis daarvan op korte termijn met een goed onderbouwd stikstofplan over hoe het verder moet en pak daarbij de komende tijd ook de gehele sector aan door te kijken waar de mogelijkheden tot veranderingen en verbeteringen zitten.

Gaan we daarmee iedereen tevreden krijgen?
Nee, dat waarschijnlijk niet, maar dan ligt er wel een duidelijk, goed onderbouwd en realistischer verhaal.

D66 Midden-Drenthe realiseert zich als geen ander dat de stikstof problematiek onze boeren en hun gezinnen diep raakt en dat de onzekerheid die er op dit moment heerst voor hen verschrikkelijk moet zijn. Daarom moet dit verhaal ook snel opgepakt gaan worden en leiden tot een duidelijker perspectief waar ze met een duurzame onderneming op kunnen focussen.
Daarbij moet er naast het belang van de boer ook aan de natuur gedacht worden!

Arnoud Knoeff
Fractievoorzitter

D66 Midden-Drenthe