Drie redenen waarom u op D66 Lochem stemt

Bij de verkiezingen op 16 maart in de gemeente Lochem stemt u op D66. Drie redenen waarom dat een goed idee is…

1: U wilt persoonlijke dienstverlening en een gemeente die mét u beslist

Persoonlijke dienstverlening
D66 wil stevig investeren in persoonlijke en digitale dienstverlening. Dus ambtenaren gaan op huisbezoek voor geboorteaangifte, afgifte van paspoorten, zorgaanvragen en bouwopgaven. Met een digitaal gemeentehuis, waar je de huisbezoeken regelt, heb je op den duur geen fysiek gemeentehuis meer nodig. De gemeenteraad vergadert dan gewoon in dorpshuizen, verzorgingstehuizen of andere locaties in ons gebied. En ambtenaren werken thuis en in ‘huiskamers’ in de verschillende kernen. D66 wil onderzoeken of ook Lochem een gemeentehuisvrije gemeente kan worden. 
 
Meebeslissen
De gemeente is er voor de inwoners, maar niet altijd is duidelijk hoe je als inwoners kan mee beslissen. D66 heeft er mede voor gezorgd dat in Lochem een Burgerberaad actief komt: wij geven ruim baan aan het burgerinitiatief. We willen dat inwoners op issues waar ze directe betrokken zijn zelf kunnen meebeslissen en hun stem kunnen laten horen.

Openheid en transparantie
Met D66 in het bestuur van Lochem gaan we voor een open en transparante overheid.
De gemeente Lochem wordt pro actief in het delen van informatie en data waar inwoners baat bij hebben. Particulier initiatief (zoals coöperatieve burgerinitiatieven voor woningbouw, energie en voedsel) inwonerparticipatie en een open en transparante overheid is waar D66 Lochem voor staat. 

2. U wilt gelijke kansen voor iedereen

Inhalen van achterstanden
Het heeft veel te lang geduurd voordat ook de belangen van leerlingen en studenten serieus zijn meegewogen in de besluitvorming rondom de noodzakelijke Corona-maatregelen. Gemeenten krijgen nu extra middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten op te zetten gericht op het inhalen van opgelopen achterstanden. D66 Lochem zet zich in dat de komende 4 jaar dat elke euro van dat geld ook daadwerkelijk gaat naar verbetering van het onderwijs aan leerlingen en studenten in onze gemeente en het inhalen van opgelopen achterstanden.

Schoolgebouwen in eerst plaats voor kinderen en leraren
Ten aanzien van het realiseren van eigentijdse schoolgebouwen in de kernen zet D66 Lochem zich in de eerste plaats in voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Onderwijs en gelijke kansen voor onze jeugd moet voorop staan. In sommige kernen heb je grote uitdagingen om bepaalde voorzieningen overeind te houden. Maar schoolgebouwen zijn bedoeld om er kinderen naar school te laten gaan, in een veilige en inspirerende omgeving. Dat is ook wat de onderwijswet van de gemeente vraagt; besturen en beslissen in het belang van leerlingen en studenten. D66 is de onderwijspartij van Lochem. 

3. U wilt dat boeren en burgers in Lochem samen vergroenen

Samen vergroenen
D66 Lochem wil dat burgers en boeren samen vergroenen. D66 pleit voor het behoud van groene buurten, het verder vergroenen van woonwijken en het verfraaien van het buitengebied. We willen dat oude bomen blijven staan, dat er meer bomen bij komen en we willen meer biodiversiteit (en dat de gemeente stopt met het gebruik van gif).
Maar ook willen we toekomstbestendige oplossingen voor het verdienmodel van de agrariërs. 

Korte ketens tussen burgers en boeren
In afgelopen decennia van schaalvergroting en een alles bepalend streven naar efficiëntie (‘nooit meer honger’) ging het boerengezin vrijwel ten onder. In geen andere sector daalde de werkgelegenheid zo gestaag als in de landbouw, en dat treft met name de boerengezinnen. Maar hen niet alleen; ook het landschap is dankzij verkaveling en monocultuur verarmd en met onze biodiversiteit is verminderd.
Ondertussen zijn boeren en burgers uit elkaar gegroeid; ze kennen elkaar niet meer.

D66 Lochem wil dat de gemeente werk maakt van korte ketens tussen boeren en burgers. De verbinding moet worden hersteld om veel meer wederzijds begrip te kweken en sámen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. D66 wil dat de gemeente Lochem samen met boeren en burgers een visie ontwikkelen die onze boeren, ons landschap en onze biodiversiteit toekomst biedt.