Verkiezingsprogramma D66 Lochem

Beeld: Jan Hovers

D66 Lochem is er voor alle inwoners van Lochem. We streven naar een harmonieuze samenleving, waarbij mensen vrij zijn en veel zelf bepalen en inrichten. Wel moet er een vangnet zijn voor mensen die (tijdelijk) niet mee kunnen komen. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 Lochem verbindt lokale met grote, mondiale uitdagingen. De wereld begint dicht bij huis.