Marleen van der Meulen

Marleen van der Meulen - Beeld: Gijs Eggink

Leven in een democratische samenleving is een groot goed. Daar wil ik graag een actieve bijdrage aan leveren.

  • 61 jaar
  • Huizen
  • Gorssel
  • Zij/haar

Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen en ben nu voor het het eerst lijsttrekker van D66 Lochem. Dat betekent dat ik in Lochem het gezicht van de partij ben en debatten moet gaan voeren. Op zoek naar tegenstellingen, terwijl er in mijn ogen veel meer overeenkomsten dan tegenstellingen zijn tussen partijen.
Samen met een sterk team hoop ik de komende raadsperiode veel voor elkaar te krijgen voor en met onze inwoners. Samen moeten wij de uitdagingen (klimaatverandering, afname biodiversiteit, groeiende ongelijkheid) waar wij voor staan aangaan en samen moeten wij deze klus klaren.
Probeer de waarde van het gevoelsleven ook mee te nemen bij beslissingen. Kijk bij het toekennen van kosten/baten breed. Indirect werken een mooie groene omgeving met veel biodiversiteit en stilte mee aan lagere gezondheidskosten, hogere prijzen voor huizen, een goed vestigingsklimaat, etc.
Het verbeteren van fietsroutes kost wel wat, maar zorgt bijvoorbeeld voor minder woon-/werkverkeer met de auto, een betere gezondheid, minder milieuverontreiniging, welke allemaal moeilijk te meten zijn.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De IJssel
Het stromende water en natuur maken blij en geven rust.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onze prachtige gemeente kan nog mooier worden als houtsingels en biodiversiteit hersteld worden. Inwoners kunnen, meer nog dan nu, eigen stroom opwekken, waardoor wij qua energievoorziening onafhankelijker worden.
Onze gemeente kan koploper worden in de transitie naar kringlooplandbouw, waardoor wij toonaangevend zijn waar agrariërs van heinde en verre hier kennis komen opdoen.
Er kan veel meer gewerkt worden op basis van vertrouwen. Belangrijke elementen zijn daarbij integriteit en transparantie.
Stel vaker de ‘waarom’ vraag en zoek naar een oplossing samen met inwoners.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Inwoners moeten centraal staan. De gemeente is er voor inwoners, niet andersom.
  • Iedereen gaat meedoen met de energietransitie.
  • Ik wil dat er een raadsakkoord komt, zodat onnodig politiek gekissebis, waar inwoners niet mee gediend zijn, achterwege kan blijven.

Wat betekent D66 voor jou?

Samen met gelijkgestemde mensen optrekken en invloed uitoefenen om een harmonieuze samenleving te creëren. Zowel op lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

‘Tegen verkiezingen’ van David van Reybrouck
Hierin wordt een andere vorm van democratie beschreven die mij zeer aanspreekt.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Calefax rietkwintet
Ik vind het heerlijk me mee te laten voeren door de muziek. Dat zorgt voor ontspanning.