Gerhard Oosten

Gerhard Oosten - Beeld: Gijs Eggink

Toen de vraag gesteld werd of ik me verkiesbaar wilde stellen kon ik direct bevestigend antwoorden. Ik vind het dan logisch om een bijdrage te leveren en niet aan de zijlijn te blijven staan.

  • 47 jaar
  • Eindhoven
  • Laren (Gld)
  • Hij/hem

Naast praten over de politiek kwam voor mij al eerder het besef om ook actief deel te nemen aan de politiek als daar een beroep op zou worden gedaan. Een mening of ideeën hebben komt voor mij ook met de plicht daarin verantwoordelijkheid te nemen en ook daar ‘het goede’ in te doen. Je bent immers zelf ook onderdeel van het grotere geheel in een gemeente.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De monumentale lanen met loofbomen langs de wegen tussen het glooiende coulissenlandschap

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Samen met stad/dorpen en platteland werken aan een groene en duurzame toekomst door ruimte te bieden voor eigen initiatieven die passen bij het bestaande karakter van specifieke delen van de gemeente.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Dialoog centraal stellen tussen de verschillende groepen/belangen om duurzame(re) keuzes te kunnen maken
  • Meer aandacht voor alternatieve landbouw/veeteelt
  • Meer aandacht voor de jeugd-ggz om de lijnen zo kort/snel mogelijk te maken

Wat betekent D66 voor jou?

Redelijkheid is voor mij een belangrijke waarde naast het geloof in de kracht van mensen. Om je je te verdiepen in de ander is een uitstel van een snel oordeel noodzakelijk. Door die interesse in de ander worden andere perspectieven getoond. Die meenemen en afwegen vraagt redelijkheid in de afweging bij elk besluit, waarbij soms pragmatische keuzes nodig zijn, om samen verder te komen. Die gedachtegang vind ik terug in de beginselen van de partij én in de dagelijkse (politieke) praktijk. Opkomen voor een inclusieve samenleving en daar stelling in nemen om daarmee ruimte te bieden voor ontplooiing was voor mij destijds een belangrijke reden om lid te worden.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Zen and the art of motorcycle maintenance (1974) R. M. Pirsig
In iedere levensfase leest het boek weer anders maar de zoektocht naar wat waarde heeft (en het goede is) blijft. Aandacht voor het stilstaan bij, en reflectie op techniek tijdens het sleutelen is herkenbaar voor de hobbymonteur

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Cinekidfestival Deventer: bekijken van nieuwe jeugdfilms met de kinderen