Werken

Beeld: Bob van ’t Klooster

Lochem telt vele ondernemers die kansen benutten en ervoor zorgen dat onze samenleving floreert. D66 wil bedrijvigheid stimuleren, voldoende banen, een gezonde economie, met goed onderwijs en uitstekende voorzieningen.

De inzet van D66 Lochem:

AANTREKKELIJKER VESTIGINGSKLIMAAT

  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, met name voor duurzame bedrijven (geen leges)
  • Koesteren van agrarisch ondernemerschap. Ook door het toestaan van nevenactiviteiten.
  • Actieve deelname aan bestuurlijk overleg rondom laagvliegroutes van Lelystad Airport (Niet over de Achterhoek.
  • Overbodige regels voor bedrijven (en inwoners) worden actief geschrapt.
  • De gemeente ondersteunt actief bij ‘een leven lang leren’ en faciliteert omscholing.

Marleen van der Meulen - Beeld: Marleen van der Meulen