Gelfke Lootsma

Ik vind het belangrijk dat D66 in de raad van Lochem zitting heeft met mimimaal 3 leden
en als lijstduwer wil ik daar graag aan meewerken

  • 78 jaar
  • Wons ( Friesland)
  • Eefde
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Gorsselse heide en de omgeving van huize de Voorst. Maar er zijn nog veel meer mooie plekken in de gemeente Lochem die je wandelend of fietsend kan bezoeken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een goede samenhang van toerisme en natuur ontwikkelen, door o.a. meer fietsroutes en wandelroutes.
Een kringloop landbouw ontwikkelen waarmee de boeren een goed inkomen kunnen generen en met voldoende opbrengst waardoor de voedselvoorziening niet in gevaar komt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Inspraak en burgerberaad waardoor er ook sprake is echte invloed is van de burger op het beleid en besluiten van het College van B&W en de gemeenteraad.
  • Minder invloed van De Cleantech regio op het beleid van de gemeente Lochem , Het is geen democratisch gekozen orgaan en inwoners kunnen geen bezwaren indienen tegen afspraken die gemaakt zijn binnen dit orgaan. Recente voorbeelden zijn: de RES, het aantal te bouwen woningen.
  • Meer betrokkenheid van de kernen, de afstand tussen de kernen en de stad Lochem is groot.

Wat betekent D66 voor jou?

Al sinds de jaren 70 lid van D66