Groen

Beeld: Jan Hovers

Lochem is een prachtige, groene gemeente met lieflijke dorpen en in het Oosten de mooie vestingstad Lochem. Het coulissenlandschap, de IJssel en de natuur zijn een kostbaar bezit. Het is een grote uitdaging dit te behouden en, als het gaat om biodiversiteit, te verbeteren.

De inzet van D66 Lochem:

  • Het aangenomen biodiversiteitsplan van de gemeente Lochem uitvoeren en uitbreiden.
  • Alle gemeentegronden worden glyfosaatvrij.
  • Bijzaak wordt hoofdzaak: Lochem wordt de bij-vriendelijkste gemeente van Nederland. Bermen vormen ecologische verbindingszones en worden verantwoord onderhouden.
  • De gemeente helpt boeren in de Achterhoek en de Cleantech Regio met oplossingen in het kader van de energietransitie, de stikstof-problematiek en om de omslag naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw te maken.
  • Kringlooplandbouw wordt actief ondersteund via de in Lochem opgerichte Agro Innovatie Coöperatie.
  • Het coulissenlandschap, inclusief houtsingels, wordt waar mogelijk hersteld.
  • Beeldbepalende bomen worden in kaart gebracht en krijgen beschermde status.
  • Initiatieven voor (inheemse) voedselbossen stimuleren, ook met oog op CO2 opslag.
  • Zandpaden worden als onderdeel van cultuurlandschap duurzaam onderhouden.
  • De gemeente moet meer doen aan het terugdringen van hondenpoep in de openbare ruimte.

Beeld: D66