Léven

Inwoners en bedrijven vestigen zich hier vanwege het mooie landschap, de relaxte sfeer, het noaberschap én het gevoel dat hier van alles mogelijk is, ook op cultureel gebied. Dromen kunnen vervuld worden. D66 Lochem staat pal voor een gevoel van vrijheid dat hoort bij wonen, werken en leven in Lochem en wil dat mogelijk maken voor iedereen – óók voor nieuwkomers en onze jongeren.

De inzet van Lochem D66:

INCLUSIEVE SAMENLEVING

 • Lochem is er voor iedereen. De gemeente bouwt actief aan een veilige en inclusieve samenleving, waarbij elke burger meedoet aan het maatschappelijke en economische leven, door inclusiviteit op te nemen in haar overeenkomsten met contractpartners.

TOERISME

 • Het veerpontje tussen Gorssel en Voorst wordt gehandhaafd.
 • Meer ruimte voor fietsers en snelle fietsverbindingen passend in het landschap.
 • De snelle fietsroute tussen Deventer en Zutphen komt langs de N348.
 • Er komen meer bankjes langs fiets- en wandelroutes.
 • Kleinschalige festivals wordt extra gestimuleerd.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven om echte Lochemse producten te promoten.
 • Gemeente Lochem zet zich actief in voor de toeristische profilering van onze kernen.
 • Toeristenbelasting blijft.

Beeld: Bob van ’t Klooster

OPENBAAR VERVOER

 • Lochem heeft recht op goede OV verbindingen, met name voor studenten en scholieren belangrijk. De gemeente werkt actief mee aan een goed OV netwerk en stimuleert, indien nodig, vernieuwende alternatieven om dat te bereiken.
 • De gemeente moet proactief reageren op ontwikkelingen ten aanzien van het vervoer van goederen op het spoor (Noordtak Betuwelijn) en zorgen voor goede informatievoorziening aan omwonenden.

Beeld: Bob van ’t Klooster

CULTUUR

 • De gemeente stimuleert het culturele leven in de gemeente Lochem.
 • Lokale journalistiek wordt gestimuleerd doorgoede informatievoorziening (open en transparant) en waar nodig met subsidie.
 • Openluchttheaters worden ondersteund, onder meer met (groen)onderhoud en met marketing.
 • Behoud van dorps/cultuurhuizen, bibliotheken, muziekscholen, schouwburg Lochem, zwembaden en sportfaciliteiten.
 • Het Regionale Archief Zutphen wordt ondersteund.
 • De Canon van Lochem krijgt extra aandacht (schooljeugd, toeristen).
 • Archeologische vondsten, met name van de eerste bewoners van Lochem, krijgen meer aandacht – onder ander door informatieborden.
 • Extra aandacht voor Joods erfgoed in de gemeente Lochem.

Beeld: Bob van ’t Klooster

Beeld: Museum More

Beeld: Bob van ’t Klooster

Beeld: Paul Höppener

Beeld: Bob van ’t Klooster