Leendert Stutvoet

Leendert Stutvoet - Beeld: Gijs Eggink

  • 65 jaar
  • Zeist
  • Joppe
  • Hij/hem

Ik ben lokaal politiek actief geworden als voorzitter van “de groene long van Gorssel”. Ik heb toen ontdekt hoe belangrijk lokale inspraak is. Een vergelijkbare rol vervul ik nu als voorzitter van RONA. Ik geloof heel erg in de D66 aanpak; eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners binnen randvoorwaarden, met een vangnet voor de zwakkeren. We hebben een fantastische gemeente, waar het heerlijk is om te wonen. Ik wil graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling waarbij we moeten zien dat we het karakter maximaal kunnen behouden, niet alleen wat betreft landschappelijke inrichting maar ook hoe we met elkaar omgaan, met respect voor elkaars standpunten. D66 als verbinder.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik zit graag op de racefiets en geniet van het coulissen landschap maar zeker ook van de IJssel

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Lochem is een gemeente met een divers karakter waar het aantrekkelijk wonen is maar ook interessant voor toeristen. Om te fietsen, wandelen maar ook voor de regionale cultuur. Die aspecten moeten we blijven stimuleren. Het wordt van groot belang een evenwicht te vinden tussen enerzijds de agrarische activiteiten en de duurzaamheidsdoelen. Het behoud van de leefbaarheid van de dorpen is cruciaal. Verder verduurzamen van de industriële activiteiten zal helpen de gemeente lange termijn aantrekkelijk te houden

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De connectie met de inwoners moet verbeteren. Zeker met de inwoners die van buiten komen, Als raadslid wil ik meer buiten de bubbel van het gemeentehuis opereren. Het inrichten van een burgerforum zou daarbij een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om de inwoners beter te betrekken bij de besluitvorming

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben pas een jaar of 10 lid, maar stem mijn hele leven al D66. De aandacht voor de lange termijn ontwikkeling vind ik van groot belang, maar daarnaast ook het sociale gezicht, waarbij het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft met een vangnet voor wie dat nodig heeft.

Wat Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik lees iedere dag. Historie (recent biografie over Napoleon), maar ook Harari, lessons for the 21th century afgewisseld met engeltalige thrillers (Nelson deMille, Nesbo)

Wat Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Opera Don Giovanni in de Stopera. We gaan enkele keren per jaar naar Concertgebouw, of Stopera. Volgende uitje is de Matheus Passion in Naarden.