Snelheid N348 naar 60km/h

Stap voor stap is het gelukt: De snelheid op de provinciale weg N348 tussen Gorssel en Eefde gaat omlaag naar 60 km/h en de bomen blijven staan. De fietsroute komt erlangs, mét verbeteringen voor fietsverkeer en aanwonenden. 

Een (politiek) huzarenstukje

Mét onze provinciale Statenfractie in 2016 ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor het stuk wegdek en in 2018 ervoor gezorgd dat het in aanmerking kwam voor een Pilot. De provincie zette vraagtegens; want wát als eruit kwam dat het veiliger en beter voor de leefomstandigheden zou zijn, maar de weerstand uit de hoek van ondernemers (die toen tégen waren) niet te overbruggen zou zijn? Tóch doorgezet, de pilot is er gekomen.  

Inwonerparticipatie mét ondernemers 

Provincie Gelderland, Gemeentes Zutphen, Lochem en Deventer hebben inwoners en ondernemers actief betrokken hebben bij dit project en zijn samen tot een oplossing gekomen! Het leed voor de ondernemers in Zutphen wordt (deels) weggenomen doordat er een fietstunnel komt in Eefde, waardoor auto’s minder hoeven te wachten voor het stoplicht. De bomenrijen blijven. De uitritten worden verbeterd. Én het belangrijkste; de snelheid op de rijbaan gaat van 80 naar 60 km/h. 
 
Complimenten! Op naar het volgende traject met geslaagde inwonerparticipatie!

Beeld: Bob vant Klooster