Natuurbegraafplaatsen op landbouwgrond, niet in unieke natuur

De Kalenberg in Barchem wordt geen grote natuurbegraafplaats. Ook niet in de toekomst, als het aan D66 Lochem ligt.

Raad van State

De uitspraak van de Raad van State heeft nu een streep gezet door het besluit van de Lochemse gemeenteraad. D66 Lochem stemde in 2021 als enige partij in de gemeenteraad tegen deze natuurbegraafplaats. We zijn dan ook blij dat de Raad van State het plan nu heeft vernietigd.
Het plan voor een natuurbegraafplaats blijkt in strijd met de Gelderse natuurverordening. Eeuwenoude bosgrond mag niet omgewoeld worden om 100 natuurgraven te realiseren op ruim drie hectare grond. 

Onzorgvuldige vergunning

Ook is het risico aanwezig dat er bomen (of stobben) worden verwijderd om deze graven mogelijk te maken. De gemeente had ook al toegegeven dat de vergunning op dit punt niet zorgvuldig was opgesteld. Bij de Raad van State bleek dat het gebied waar je eventueel wel een natuurbegraafplaats kan realiseren een halve hectare kleiner moet zijn – met als gevolg minder graven. Raad van State oordeelde nu dat de gebrekkige vergunning met fouten niet zo maar kan worden aangepast.
In de Gelderse Omgevingsverordening staat dat ‘woelen en graven in oude onverstoorde grond niet is toegestaan.’  Het 17 hectare grote natuurgebied De Kalenberg blijft vooralsnog een prachtig natuurgebied, zonder begraafplaats. 

Zuinig zijn op natuur

Voor D66 is van belang dat natuurbegraafplaatsen een mooi idee zijn, maar dat we wel heel precies met elkaar moeten bepalen welke grond we daarvoor beschikbaar willen stellen. Unieke stukken natuur willen we erg zuinig op zijn. Er is bovendien zoveel landbouwgrond in onze gemeente beschikbaar. In de komende jaren is de uitdaging om de landbouwsector te vernieuwen. Dat betekent voor landbouwgrond nieuwe bestemmingen en andere verdienmodellen dan te intensieve landbouw. D66 Lochem is voor een mooie natuurbegraafplaats op landbouwgrond en wil bestaande natuurgebieden zoveel mogelijk sparen.