Een gezond Katwijk is altijd in beweging.

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Cultuur en sport zijn de drijfveren achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen. Een kritische, reflecterende cultuursector is van levensbelang om mensen scherp te houden, uit bubbels te laten stappen en de wereld om zich heen met een frisse blik te bezien.

Bovendien heeft Katwijk een bruisend verenigingsleven dat continu naar goud streeft. D66 Katwijk wil dat de gemeente deze verenigingen koestert en (top)sport toegankelijk houdt voor iedereen in de samenleving. 

Cultuursubsidies voor lokale initiatieven

D66 vindt dat het aanvragen van subsidies makkelijker en minder bureaucratisch moet. Daarnaast moet het stellen van onredelijke eisen aan kleine initiatieven worden voorkomen.

Musea zijn onderdeel van het Katwijkse DNA.

D66 wil dat de Katwijkse musea goed betrokken blijven bij onze bewoners en dienen daarvoor de steun te krijgen die zij verdienen vanuit de gemeente.

In ere brengen van het Marktplein.

D66 vindt een gecombineerd cultuur-en schoolgebouw aan het Katwijkse Marktplein een prachtkans. Hierbij worden twee basisscholen afgebroken en in één gebouw gecombineerd. Doordat je niet meer twee verschillende gronden nodig hebt, levert de grond geld op voor bijvoorbeeld woningbouw. Voor het financieren van deze prachtkans kunnen de opbrengsten van oude bibliotheekpanden en de muziekschool worden gebruikt om de nieuwbouw aan het Marktplein te betalen.

Betaalbaar sporten voor iedereen.

D66 wil dat ieder kind kan sporten. D66 van mening dat de bijdrage voor de Doe Mee! regeling te laag is. D66 wil dan ook dat de Doe Mee! regeling van tweehonderd euro verhoogd wordt naar driehonderd euro. Met deze verhoging helpen we kinderen uit gezinnen die de kosten voor het sporten niet kunnen betalen.

Meer capaciteit voor sport.

Volgens D66 zijn te weinige sportfaciliteiten om de scholen en sportverenigingen voldoende ruimte geven om te sporten. Daarnaast verkeren de sporthallen in een slechte staat. D66 wil dat de gemeente voor meer sportfaciliteiten zorgt en daarbij rekening houdt met de wensen van sportverenigingen scholen.

Geen ruimte voor geweld tijdens sportactiviteiten.

Op het veld en aan de zijlijn zien we helaas nog steeds geweld bij het sporten. D66 vindt dat de gemeente een streng beleid moet voeren om geweld bij sport tegen te gaan.

Sport voor mensen met een beperking.

Sport voor mensen met een beperking is te onzichtbaar en te beperkt in Katwijk. D66 vindt dat sport voor mensen met een beperking veel meer zichtbaarheid nodig heeft en dat beperkingen om te kunnen sporten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Multifunctionele energieneutrale sportzalen.

We willen dat sportzalen zoveel mogelijk gebruikt worden: door verenigingen, maar ook door scholen. Het wordt onbetaalbaar wanneer elke voorziening een eigen gebouw heeft. Bovendien heeft ook Katwijk de verantwoordelijkheid om al haar openbare gebouwen voor 2050 energieneutraal te maken.