Overal veilig jezelf kunnen zijn.

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Inwoners van Katwijk zijn pas echt thuis in onze gemeente als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken: vrij zijn in wat we geloven, van wie we houden of wat we dragen. Dat vraagt om veiligheid en tolerantie. Op veel plekken in onze gemeente is het veilig, maar kan het beter. D66 wil daarom dat de gemeente zoveel mogelijk inzet op voorkomen van intolerantie, en handhaaft waar dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd waken we voor privacyschendingen en onnodige inperkingen van onze vrijheid.


Rookvrije generatie.

Wat D66 betreft worden zoveel mogelijk publieke buitenruimten rookvrij. Denk hierbij aan alle speeltuinen in de gemeente, de buitenruimte rond scholen, de buitenruimte rond gemeentelijke voorzieningen (zoals de bibliotheek en sportzalen) en de buitenruimte rond sportverenigingen.

Vroegtijdig afglijden voorkomen.

D66 wil dat gemeente een nieuwe aanpak ontwikkeld om onze jongeren op het rechte pad te houden. De nieuwe aanpak moet niet alleen gericht zijn op vroegsignalering, maar ook op het geven van een tweede kans. Dit houdt in dat niet alleen de jongeren, maar ook de ouders begeleiding krijgen. Zo voorkomen we dat jongeren vaker de fout in gaan en afglijden naar zwaardere vergrijpen.

Benaderbare wijkagenten.

D66 wil de wijkagent echt terug. Wijkagenten zijn hét aanspreekpunt in de wijk. Zij zijn bezig met bijvoorbeeld de aanpak van sociale problemen op het gebied van jongerenoverlast, milieudelicten en criminaliteit. D66 wil dat de wijkagenten benaderbaar blijven, juist in tijden waar de muren op de mensen afkomen.

Veilig over straat.

D66 wil dat de gemeente hard optreedt tegen straatintimidatie. De gemeente moet daarbij meer inzetten op bewustwordingscampagnes en laagdrempelige opties om meldingen te maken.

Bodycams.

Bodycams bij politie en handhavers (GOAs) kunnen nuttig zijn. Tegelijkertijd dienen ze terughoudend gebruikt te worden. Als ze gebruikt worden wil D66 dat de dragers duidelijk maken dat er gefilmd wordt. Daarnaast dienen de beelden expliciet ook gebruikt te worden voor trainingen die de politie faciliteert voor haar medewerkers.

Veilig thuis.

Het aantal incidenten omtrent huiselijk geweld zijn sinds de coronacrisis aanzienlijk gestegen. Voor D66 heeft iedereen recht op een veilige thuissituatie. Daarom moet de gemeente, in samenwerking met zorginstellingen zoals Veilig Thuis en GGZ en maatschappelijke werkers, een actieplan tegen huiselijk geweld opstellen.

Veilig online.

De gemeente en de politie zetten zich samen in om cyberveiligheid te bevorderen. Dit begint bij bewustwording van de gevaren bij onze inwoners. Daarnaast moet de gemeente ook zelf voorbereid zijn op een cyberaanval door periodiek te oefenen met cyberincidenten.

Een veilige jaarwisseling.

D66 wil voor iedereen een leuke en gezellige jaarwisseling. Op dit moment is de overlast als de (vuurwerk)schade te groot. Daarom worden vuurwerkzones ingesteld. Daarbuiten mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente faciliteert daarnaast een grote vuurwerkshow waar iedereen van kan genieten.

Illegaal vuurwerk.

Het gebruik en bezit van illegaal vuurwerk wordt hard aangepakt. Denk bijvoorbeeld ook over illegaal vuurwerk rond voetbalwedstrijden.

Gevaarlijke stoeprandjes.

Bij het ontwerp van herinrichting wordt al nagedacht over het gebruik zodat er veilige situaties gemaakt worden. Daar waar de situatie na herindeling toch nog onveilig blijkt, wordt dit aangepakt, zoals bijvoorbeeld met het stoeprandje op de boulevard is gedaan.

Overlast door jongeren.

Als jongeren overlast geven op hangplekken willen we samen met de jongeren kijken hoe de overlast kan worden verminderd in plaats van ze alleen weg te jagen. Overlast en criminaliteit willen we voor zijn met jongerenwerk. Jongeren verdienen een plaats in onze gemeente.

Cameratoezicht.

D66 wil dat cameratoezicht terughoudend wordt ingezet en in principe altijd tijdelijk is. Daarom moet de gemeente een afwegingskader cameratoezicht vaststellen waarin staat beschreven onder welke voorwaarde cameratoezicht wordt ingezet maar ook wanneer het weer wordt afgeschaft.