Een toekomstbestendig Katwijk is duurzaam bereikbaar.

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Een groener en socialer Katwijk moet ook bereikbaar zijn. Dat vraagt continu om creatieve oplossingen, zeker voor onze dichtbevolkte gemeente. D66 pleit voor uitstootvrij en een uitstekend OV-netwerk. Bovendien moeten fietsers en voetgangers veiliger op hun bestemming aankomen door te investeren in bijvoorbeeld snelfietspaden en overzichtelijkere rotondes. Zo wordt Katwijk een toekomstbestendige gemeente!

Lekker doortrappen.

D66 zet de fiets op nummer één en geeft de fietser daarom voorrang. Een hoogwaardig fietsnetwerk binnen de gemeente, met duidelijk gemarkeerde fietspaden, is cruciaal.

Deelvervoer centraal in de wijk.

Deelauto’s en deelscooters worden steeds vaker gebruikt. Op centrale plaatsen in onze wijken wil D66 dat er meer van dit soort duurzame initiatieven gestimuleerd worden door de gemeente. Bovendien moet de gemeente aan de voorkant kaders schetsen voor het handhaven van het deelvervoer om overlast te voorkomen.

Meer snelfietsroutes.

Fietsen is gezond en een snelle vorm van vervoer. Voor de langere afstanden wil D66 het fietsnetwerk uitbreiden, waarbij veiligheid voorop staat. Zo stimuleren we dat mensen vaker de fiets pakken richting bijvoorbeeld Noordwijk, Wassenaar en Den Haag, maar ook voor kortere afstanden.

Vrachtverkeer eruit, leefbaarheid erin.

D66 vindt dat doorgaand vrachtverkeer niet in een woonwijk hoort. Immers vormt vrachtverkeer een storende factor op het gebied van veiligheid voor omwonenden in een wijk. Daarom moet de gemeente zoeken naar passende oplossingen voor woon-werk wijken, met eventuele laden-en lossen plekken.

Toegankelijke speeltuinen.

D66 is van mening dat een speeltuin ook toegankelijk moet zijn voor kinderen met een beperking. Dit is nu vaak niet het geval. Daarom moet de gemeente, in samenwerking met Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk en Welzijnskwartier, ervoor zorgen dat de speeltuinen toegankelijker worden.

Kinderen veilig brengen en halen van school.

D66 wil dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen door zoveel mogelijk fietspaden te scheiden van de autoweg. Als dit niet mogelijk is dan dient de weg als shared space te worden ingericht waar de fietser voorrang heeft.

30 km/u is het nieuwe 50 km/u.

D66 wil veiligere wegen en dat kan alleen bereikt worden met een zo laag mogelijke snelheid. Wij willen dan ook dat de gemeente in woonwijken zoveel mogelijk een snelheid hanteert van 30 km/u.

Toegankelijke bushaltes.

Bushaltes moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Te vaak zijn er obstakels die de toegankelijkheid belemmeren voor mensen met een beperking. D66 wil dat deze obstakels actief verwijderd worden.

Goed en duurzaam openbaar vervoer.

D66 wil dat bij de volgende O.V. concessie gestreefd wordt naar zero-emissie en volledige toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Op secundaire routes wordt minimaal 2 keer per uur gereden. Ook wordt het R-Net verder uitgebouwd richting Noordwijk en komen er meer haltes op de routes.

Het R-Net wordt verder uitgebouwd.

Het R-Net moet verder worden uitgebouwd richting Noordwijk, zowel vanuit Katwijk Noord als via Rijnsburg. Dit laatste is ook van belang voor de verbinding van Rijnsburg met Leiden. Wel moet worden gekeken naar de verdeling van de R-Net haltes. Nu is er één halte in Katwijk a/d Rijn, en meerdere haltes vlak na elkaar in Katwijk aan Zee. Op langere termijn streeft D66 naar upgraden naar een lightrailverbinding, in eerste instantie van Leiden Centraal naar Katwijk Centrum.

Gescheiden wegen voor sneller busvervoer.

D66 vindt dat de gemeente met R-Net in overleg moet treden om, bij het herinrichten of aanleggen van wegen, buslijnen aan te leggen. Daarmee kunnen we het busvervoer naar reistijden verkorten en meer veiligheid creëren in het verkeer. Natuurlijk alleen daar waar het kan en nuttig is.

Grote projecten.

De gemeente is niet altijd de baas als het gaat om grote projecten. Bijvoorbeeld bij de verdiepte aanleg van de N206 waarbij vervuilde Beaumix is gebruikt, moet de gemeente samenwerken met de provincie. Dat moet de gemeente pro-actief doen, zodat ze kunnen sturen op deze projecten.

Zuidelijke ontsluiting Duin-en Bollenstreek.

D66 wil dat er een aansluiting tussen de N206 en de A44, ten zuiden van Noordwijk en ten noorden van Rijnsburg, komt. Hierdoor kan veel verkeer uit de Bollenstreek (dat nu nog dwars door Katwijk rijdt) worden voorkomen.