Nieuwspagina

09.11.2023

“Ons contact met de gemeente verloopt stroef. Als de buurt een acuut probleem aankaart, dan zijn de ambtenaren en wethouders niet eens bereid om ter plekke naar het probleem te kijken. Als ze dat wel doen, dan moet er eerst miljoenen keren over-en weer gebeld en gemaild worden.” Voorzitter, deze signalen hoort onze fractie maandelijks. De gemeentelijke dienstverlening frustreert en leidt tot wantrouwen richting de politiek. Ondertussen staat Katwijk voor enorme opgaven die wij niet zonder onze..

04.10.2023

In Katwijk spelen de komende jaren veel projecten met een grote impact voor onze inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, verkeer en sport. D66 Katwijk wil dat inwoners invloed uit kunnen oefenen op besluiten die gaat over hun omgeving. Daarom willen we de invoering van een lokaal referendum met de optie om alternatieve ideeën in te brengen.

02.10.2023

Na het zomerreces stond onze fractie in de startblokken om Katwijk nog duurzamer te maken. We lichten daarom graag toe wat we de afgelopen maand bereikt hebben.

02.10.2023

De uitdagingen van de energietransitie zijn fors, met ambitieuze klimaatdoelstellingen en de wens om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energiebronnen. De gemeente werkt samen met de regio om deze doelen te bereiken, maar het is van groot belang om de inwoners hierbij te betrekken. Helaas werd een stevige oproep van alle oppositiepartijen hiertoe, waaronder D66 Katwijk en CDA Katwijk, afgewezen door de coalitiepartijen (Durf, SGP en ChristenUnie).

25.09.2023

Bedrijventerrein 't Heen heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met aanzienlijke verloedering. De afname van sociale controle heeft het gebied kwetsbaar gemaakt voor criminele activiteiten, wat heeft geleid tot een zorgwekkende stijging van leegstand en drugssmokkel. “Wat is hier aan de hand? Volgens de beveiliging vertrekken er regelmatig ‘s nachts een aantal voertuigen die betrokken lijken te zijn bij vormen van (drugs)smokkel”, aldus Dick Oudwater van het CDA Katwijk. De berichtgeving van a

21.09.2023

Recentelijk heeft het Leidsch Dagblad de aandacht gevestigd op het voornemen om de bomenrij aan de J.W. Frisodreef preventief te kappen in het kader van de herinrichting van de wijk Cleijn Duin. Deze bomen zouden worden vervangen door een grasveld met een regenwateropvangsysteem (wadi), maar ook voor parkeerplaatsen. Hoewel

09.11.2023

“Ons contact met de gemeente verloopt stroef. Als de buurt een acuut probleem aankaart, dan zijn de ambtenaren en wethouders niet eens bereid om ter plekke naar het probleem te kijken. Als ze dat wel doen, dan moet er eerst miljoenen keren over-en weer gebeld en gemaild worden.” Voorzitter, deze signalen hoort onze fractie maandelijks. De gemeentelijke dienstverlening frustreert en leidt tot wantrouwen richting de politiek. Ondertussen staat Katwijk voor enorme opgaven die wij niet zonder onze..

04.10.2023

In Katwijk spelen de komende jaren veel projecten met een grote impact voor onze inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, verkeer en sport. D66 Katwijk wil dat inwoners invloed uit kunnen oefenen op besluiten die gaat over hun omgeving. Daarom willen we de invoering van een lokaal referendum met de optie om alternatieve ideeën in te brengen.

02.10.2023

Na het zomerreces stond onze fractie in de startblokken om Katwijk nog duurzamer te maken. We lichten daarom graag toe wat we de afgelopen maand bereikt hebben.

02.10.2023

De uitdagingen van de energietransitie zijn fors, met ambitieuze klimaatdoelstellingen en de wens om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energiebronnen. De gemeente werkt samen met de regio om deze doelen te bereiken, maar het is van groot belang om de inwoners hierbij te betrekken. Helaas werd een stevige oproep van alle oppositiepartijen hiertoe, waaronder D66 Katwijk en CDA Katwijk, afgewezen door de coalitiepartijen (Durf, SGP en ChristenUnie).

25.09.2023

Bedrijventerrein 't Heen heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met aanzienlijke verloedering. De afname van sociale controle heeft het gebied kwetsbaar gemaakt voor criminele activiteiten, wat heeft geleid tot een zorgwekkende stijging van leegstand en drugssmokkel. “Wat is hier aan de hand? Volgens de beveiliging vertrekken er regelmatig ‘s nachts een aantal voertuigen die betrokken lijken te zijn bij vormen van (drugs)smokkel”, aldus Dick Oudwater van het CDA Katwijk. De berichtgeving van a

21.09.2023

Recentelijk heeft het Leidsch Dagblad de aandacht gevestigd op het voornemen om de bomenrij aan de J.W. Frisodreef preventief te kappen in het kader van de herinrichting van de wijk Cleijn Duin. Deze bomen zouden worden vervangen door een grasveld met een regenwateropvangsysteem (wadi), maar ook voor parkeerplaatsen. Hoewel

08.09.2023

Zakjes cocaïne van A naar B bezorgen voor 1200 euro per keer? Stroom aftappen van de buren voor een hennepkwekerij? Het dragen van vuurwapens, messen en flitspoeder over straat? Ripdeals? Inwoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het signaleren van vreemde situaties in hun omgeving, maar doen dat weinig. De bereidheid om het te melden bij de politie en andere instanties is laag. Dat was aanleiding voor D66 Katwijk om hier in november 2022 aandacht voor te vragen in de vorm van een ‘We

01.09.2023

Oekraïense vluchtelingen die willen studeren in Nederland, moeten vanaf september minimaal €10.000 collegegeld betalen aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/WO). Een scherpe tegenstelling met de realiteit tot en met juli 2023, waarin deze studenten als uitzondering een gunstig wettelijk tarief van ongeveer €2200 genoten. Hoewel onderwijsinstellingen zelf gaan over de hoogte van het bedrag, kan de lokale politiek wel een cruciale rol spelen in het verzachten van de financiële last voor...

02.08.2023

In 2022 verdronken meer dan 200 mensen in Nederland in open water of rondom hun huis. Vooral mensen boven de 60 en niet in Nederland geboren kinderen zijn kwetsbaar. Onder de tweede generatie kinderen met niet-Europese afkomst is het verdrinkingsrisico zelfs 3 keer hoger. En slechts een kwart van de schoolgaande kinderen krijgt regelmatig zwemlessen op basisscholen.

02.08.2023

Het houden van verkiezingen is een essentiële pijler voor een goed functionerende democratie. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen. Echter, voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of laaggeletterdheid vormen verkiezingen soms een drempel vanwege ontoegankelijke stemlocaties en faciliteiten. Om dit aan te pakken, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw experiment geïnitieerd om ond

07.07.2023

Afgelopen donderdag werd er gedebatteerd over de varianten van het eindejaarsevenement. Het college had vier keuzes aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij zij als voorkeur hadden om 15.000 euro uit te zetten naar de markt. Dit zou het einde van Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) betekenen, omdat zij dit evenement niet kan organiseren met het geld wat nu ter beschikking wordt gesteld. Na veel politieke onrust is het voorstel uiteindelijk ingetrokken, waarna D66 Katwijk met een leeg en teleur

01.07.2023

Een lucht vol met pesticiden, dat wil niemand natuurlijk! D66 Katwijk heeft daar werk van gemaakt door afgelopen donderdag een belangrijke motie in te dienen. Vanaf nu gaat het college in stappen inkopen van (lokale) telers die biologische bloembollen en andere planten kweken. De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. 

08.09.2023

Zakjes cocaïne van A naar B bezorgen voor 1200 euro per keer? Stroom aftappen van de buren voor een hennepkwekerij? Het dragen van vuurwapens, messen en flitspoeder over straat? Ripdeals? Inwoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het signaleren van vreemde situaties in hun omgeving, maar doen dat weinig. De bereidheid om het te melden bij de politie en andere instanties is laag. Dat was aanleiding voor D66 Katwijk om hier in november 2022 aandacht voor te vragen in de vorm van een ‘We

01.09.2023

Oekraïense vluchtelingen die willen studeren in Nederland, moeten vanaf september minimaal €10.000 collegegeld betalen aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/WO). Een scherpe tegenstelling met de realiteit tot en met juli 2023, waarin deze studenten als uitzondering een gunstig wettelijk tarief van ongeveer €2200 genoten. Hoewel onderwijsinstellingen zelf gaan over de hoogte van het bedrag, kan de lokale politiek wel een cruciale rol spelen in het verzachten van de financiële last voor...

02.08.2023

In 2022 verdronken meer dan 200 mensen in Nederland in open water of rondom hun huis. Vooral mensen boven de 60 en niet in Nederland geboren kinderen zijn kwetsbaar. Onder de tweede generatie kinderen met niet-Europese afkomst is het verdrinkingsrisico zelfs 3 keer hoger. En slechts een kwart van de schoolgaande kinderen krijgt regelmatig zwemlessen op basisscholen.

02.08.2023

Het houden van verkiezingen is een essentiële pijler voor een goed functionerende democratie. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen. Echter, voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of laaggeletterdheid vormen verkiezingen soms een drempel vanwege ontoegankelijke stemlocaties en faciliteiten. Om dit aan te pakken, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw experiment geïnitieerd om ond

07.07.2023

Afgelopen donderdag werd er gedebatteerd over de varianten van het eindejaarsevenement. Het college had vier keuzes aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij zij als voorkeur hadden om 15.000 euro uit te zetten naar de markt. Dit zou het einde van Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) betekenen, omdat zij dit evenement niet kan organiseren met het geld wat nu ter beschikking wordt gesteld. Na veel politieke onrust is het voorstel uiteindelijk ingetrokken, waarna D66 Katwijk met een leeg en teleur

01.07.2023

Een lucht vol met pesticiden, dat wil niemand natuurlijk! D66 Katwijk heeft daar werk van gemaakt door afgelopen donderdag een belangrijke motie in te dienen. Vanaf nu gaat het college in stappen inkopen van (lokale) telers die biologische bloembollen en andere planten kweken. De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. 

Toont 12 van 43