Ralf Boland

Ralf Boland - Beeld: D66 Katwijk

Ik ben geboren en getogen in Katwijk. Ook tijdens mijn studie in Leiden ben ik in Katwijk blijven wonen. De vrijheid van iedereen, de kracht en verantwoordelijkheid van eigen mensen en het sociale vangnet voor hen die dat nodig hebben zijn waardes waarvoor ik mij hard wil maken. In Leiden werk ik als promovendus aan tuberculose. Via wetenschappelijk medisch onderzoek hoop ik te kunnen bijdragen aan de maatschappij.

In mijn visie moeten inwoners en ondernemers altijd terecht kunnen bij de gemeente. De gemeente heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen, geeft inwoners en ondernemers vrijheid om zelf te beslissen en grijpt pas in als dit nodig is. Creativiteit kan hierdoor de ruimte krijgen. Het samenwerken van gemeente met professionals, maar ook met inwoners en clienten (in het geval van zorg), hoort hier bij. Samenwerken zal met de uitdagingen in de zorg noodzakelijk zijn. De kunde, ervaringen en meningen van inwoners gaan in de visie van D66 zwaarder meewegen in beslissingen van de gemeente.

D66 gelooft dat we samen, en in overleg, moeten zoeken naar de beste oplossingen om vooruit te komen. Daarom ben ik lid geworden van D66 en zet ik mij in als raadslid voor alle inwoners van onze gemeente.

  • 36 jaar
  • Katwijk
  • Valkenburg