Gezond zijn doen we met elkaar.

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. - Beeld: iStock

Een goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. En een goede gezondheid begint met een gezonde leefstijl. Hoeveel dat uitmaakt hebben we tijdens de coronacrisis kunnen zien. Juist daarom is recht op goede gezondheidszorg essentieel.

Door meer aandacht voor preventie in de vorm van (veel) natuurlijke beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen wij in de toekomst de vraag naar zorg verminderen, en blijft Katwijk lang gezond en houden we de kosten van de zorg betaalbaar. Op deze manier krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft.

Alle jongeren in onze gemeente verdienden de juiste zorg.

We kunnen niet stoppen met zorg omdat het geld van het Rijk op is. Daarom vindt D66 dat de gemeente zelf moet bijdragen wanneer het geld van het Rijk op is. Wel wil D66 dat de gemeente onderzoekt waarom het geld voor jeugdzorg op kan raken, zodat w kunnen kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Ook wil D66 dat er meer geld van het Rijk beschikbaar komt voor gemeentes om de jeugdzorg goed te organiseren.

Omarm regelmatig advies van inwoners.

In het verleden zijn twee participatieraden, georganiseerd met inwoners, opgeheven omdat zij zich niet serieus genomen voelden door het college van B&W. D66 wil dat de nieuwe inwonersadviesraad serieus wordt genomen en regelmatig betrokken wordt bij maatschappelijke vraagstukken.

Teambudget.

Inwoners met een krap budget komen als snel in de problemen bij een kleine tegenslag. De gemeente doet er dan veel te lang over om een ondersteuningsaanvraag goed te keuren. Dit moet sneller. D66 wil dat de gemeente kijkt of er een Teambudget ingezet kan worden om sneller te kunnen helpen

Ruimte voor duurzame zorginitiatieven.

De gezondheidswetenschap verandert met de dag. D66 vindt dat Katwijk moet meelopen en wil meer ruimte geven aan duurzame innovatieve zorginitatieven in aanbestedingen voor zorg.

Huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

De gemeente Katwijk heeft vanaf 2022 de wettelijke eis om de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te faciliteren. Kwetsbare doelgroepen moeten waardig en goed gehuisvest worden in de gemeente. D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende faciliteiten die verspreid zijn in de gemeente.

Structurele voorzieningen voor mantelzorgers.

D66 vindt dat de gemeente mantelzorgers beter moet ondersteunen. D66 wil dat er een flexibel ondersteuningsteam komt dat ingezet kan worden bij de onvoorziene omstandigheden, of voor het hebben van een broodnodige vakantie voor de mantelzorger.

Samen beschermd tegen virussen.

De vaccinatiegraad in Katwijk kan veel hoger. D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met GGD Hollands-Midden om een wijkgerichte aanpak te realiseren om zoveel mogelijk te vaccineren.

In één hulpvraag meerdere ondersteuningsaanvragen regelen.

Per problematiek voor in huis, waar je ondersteuning voor wil vanuit de gemeente, dient er een afzonderlijke hulpvraag te worden weggelegd bij de WMO. D66 wil dat je via één hulpvraag meerdere ondersteuningsaanvragen kunt regelen bij het WMO-loket.

Pak menstruatie-armoede aan.

1 op de 10 meisjes en vrouwen heeft moeite met het bekostigen van tampons en maandverband. D66 wil dat de gemeente Katwijk in samenwerking met scholen, het Welzijnskwartier en sportverenigingen zorgt voor discrete en laagdrempelige toegang tot menstruatieproducten voor jongeren.

Zonder zorgen je kind verschonen.

Het verschonen van je kind vraagt om bepaalde vorm van comfort. In het openbaar is dit binnen de gemeente Katwijk niet mogelijk. Sterker nog: het is een opgave om je kind te te willen verschonen. D66 wil dat er voldoende mogelijkheden zijn voor moeder en vader om hun kind te verschonen.

Niemand slaapt in Katwijk op straat.

Om mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, of te maken hebben met een geestelijke beperking houvast en perspectief te bieden heeft de gemeente in 2018 het regioconvenant maatschappelijke opvang getekend. D66 wil dat de gemeente, het hele jaar door, ten minste 15 extra plekken faciliteert bij stichting De Steenrots en zeker 9 plekken bij Stichting De Binnenvest en Stichting De Brug. Daarbij moet rekening gehouden worden met buitentemperaturen die het inhumaan maken om überhaupt buiten op straat slapen.