Gezonde financien

Beeld: D66

D66 is de partij van betrouwbare en transparante financiën. Houdbare overheidsfinanciën gaan over de keuze om geen geld op te maken dat je niet hebt. Om geen mooi weer te spelen, terwijl je de consequenties van je keuzes niet laat zien. Om je geen risico’s op de hals te halen die je niet aankunt.

Wij willen:

  • Transparante gemeentefinanciën, waarbij inwoners kunnen zien waaraan hun belastinggeld wordt besteed. Doelen moeten helder worden omschreven en activiteiten om de doelen te behalen moeten meetbaar zijn
  • Financieel beleid samen mét de inwoners maken. We willen dat bewoners, bedrijven en organisaties direct worden betrokken bij het (financieel) beleid (bijvoorbeeld door burger- wijkbegrotingen). Ook bezuinigingen worden in samenspraak ingevuld
  • Tegenvallers niet opvangen door stijging van lokale lasten. Inwoners mogen een lokaal belastingtarief verwachten dat past bij de voorzieningen die Kaag & Braassem biedt. Bij financiële tegenvallers moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen.
  • Een vast percentage van de extra WOZ-som beschikbaar stellen voor ontwikkeling en beheer van groen. De komende jaren worden er meer huizen gebouwd in Kaag en Braassem. Dit zorgt voor een hogere som aan WOZ. Dit moet zijn beslag krijgen in de OZB.
  • De milieustraat op afspraak laten werken, waardoor personeel een stuk efficiënter kan worden ingezet. Om te bevorderen dat inwoners vooraf een afspraak maken voor het inleveren van afval, wil D66 dat de eerste 1 m3 de komende jaren gratis is voor iedereen met een afspraak.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Toont 10 van 10