Op naar een inclusieve stad

We zijn een inclusieve stad waar iedereen mag zijn zoals hij/zij is

  • IJsselstein kan nog veel meer een inclusieve stad worden. Daar moet de gemeente zich in communicatie naar inwoners nog meer bewust van worden. De gemeente kan sekseneutraal communiceren en onnodige sekseregistraties verder terugdringen;
  • D66 faciliteert het op gang brengen van een gesprek over inclusie en gender. We zijn blij met initiatieven vanuit de samenleving zoals de tentoonstelling Gendervrij bij MIJ. We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjes denken als essentieel;
  • Ongeacht je seksuele voorkeur, je voelt je veilig in IJsselstein. Signalen uit de LHBTI+ gemeenschap pakken we serieus op;
  • Bij nieuwbouw of verbouwen van gemeentelijke gebouwen en (sport)parken moeten deze maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten, ook voor mensen met een auditieve of visuele handicap.
  • Inclusief betekent ook met nieuwkomers. Om IJsselstein beter te leren kennen wordt gestimuleerd om, naast te werken aan inburgering, ook actief aan vrijwilligerswerk te doen.