Goed en betrouwbaar bestuur

Beeld: Kim Stellingwerf
Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Hoogeveen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het worden spannende verkiezingen niet alleen vanwege de politiek-turbulente jaren die Hoogeveen heeft gekend, maar ook omdat deze verkiezingen wellicht nog plaatsvinden terwijl er diverse Corona-maatregelen van kracht zijn.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met onze afdelingen in Meppel en De Wolden. De schrijvers van het programma zijn actieve leden uit onze steunfractie en bestuur. Ik wil Simon, Jeroen, Harm en Menno heel erg bedanken voor hun tijd en energie die zij in dit project gestoken hebben. Met dit programma en een goede kandidatenlijst gaan wij vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet.

D66 Hoogeveen staat voor een sociale en liberale samenleving waarin duurzaamheid een hoofdrol speelt, met goede en betrouwbare lokale zorg; en kwalitatief goed en innovatief onderwijs. De gemeente zien wij als verbinder. Een verbinder die uitdagingen en oplossingen samen met bewoners, ondernemers en onderwijs aanpakt. Een gemeente is er voor inwoners.

Speerpunten

Goed en betrouwbaar bestuur
D66 vindt het erg belangrijk dat er een gemeentebestuur komt van een kwalitatief hoog niveau. De complexiteit van de taken van een gemeente in deze tijd vereisen niet minder dan dat. Dus een college bestaande uit kundige, ervaren en integere bestuurders. Wij willen door met een zakencollege dat aan de slag gaat naar aanleiding van een raadsakkoord op hoofdlijnen.

Wonen
Er moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden, waarbij snelheid en duurzaamheid van het hoogste belang zijn. D66 vindt dat de gemeente alle mogelijkheden moet onderzoeken en zo maximaal mogelijk benutten. Daarbij is wonen een basisvoorziening en geen object van speculatie. Duurzaamheid is een essentieel aspect bij de bouw van woningen.

Duurzame energie
Duurzaamheid is op alle beleidsterreinen van belang. Specifiek op het gebied van duurzame energie willen we dat er grote stappen gezet gaan worden. De gemeente speelt daarin een aanjagende en zo mogelijk faciliterende rol voor zowel huizenbezitters als bedrijven.

Rijke schooldag
D66 wil een rijke schooldag voor kinderen van 0-18 jaar waarin school, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, huiswerkbegeleiding en gezonde voeding gefaciliteerd worden.

Hoogeveen: samen en inclusief
Een bruisend Hoogeveen is een samenleving waarin iedereen in een prettige leefomgeving woont en volop kan meedoen in de samenleving. Een plek waar iedereen gelijke kansen krijgt, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

Marin Rutgers, februari 2022