Peter Scheffers

Peter Scheffers - Beeld: Kim Stellingwerf

Ik ben lid van D66 omdat deze partij met zijn uitgangspunten (het sociaal-liberalisme) mij het meest aanspreekt. Ik zet mij in voor goed sociaal beleid – zeker in het kader van de decentralisatie van de sociale wetgeving – , duurzaamheid, een veilige en aantrekkelijke stad, goed onderwijs, degelijk financieel beleid, etc.

  • 77 jaar
  • Beverwijk
  • Hoogeveen

Gelet op mijn leeftijd draag ik het stokje van de voorhoede over aan een nieuwe generatie. Maar ik zal mij binnen de steunfractie blijven inzetten voor de waarden van D66 en het belang van Hoogeveen zoals ik dat sinds 2008 gedaan heb.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Park Steenbergerweiden. Een mooi park met allerlei mogelijkheden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Hoogeveen ligt op een kruispunt van verbindingen (wegen en spoor). Hoogeveen heeft een sterk MKB. Door het verder ontwikkelen van deze sterke punten kan Hoogeveen een belangrijke rol als trekker spelen in Zuidwest Drenthe

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Hoogeveen dient zijn financiën op orde te hebben met zo laag mogelijke gemeentelijke lasten voor de burger.
  • Samen met andere gemeenten in Drenthe (Emmen, Coevorden en Hardenberg) zorgen voor meer werkgelegenheid en beter onderwijs.
  • Realiseren van HBO onderwijs in Hoogeveen

Wat betekent D66 voor jou?

Een partij waarin ik me thuis voel. Een partij die iedereen vrijlaat maar niemand laat vallen en daarnaast staat voor een goed milieu- en klimaatbeleid.