Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 Hoogeveen is met twee raadsleden en één commissielid vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Daarnaast is er een steunfractie met totaal negen leden die de fractie ondersteunen met expertise, netwerk en een gezonde dosis realisme en nuchterheid.

Op Valentijnsdag, 14 februari 2020, besloten de leden van D66 Meppel, De Wolden en Hoogeveen om gezamenlijk verder te gaan. De nieuwe afdeling is D66 Zuidwest Drenthe. De raadsfracties blijven in Hoogeveen, Meppel en De Wolden zelfstandig in hun gemeenteraad functioneren. De nieuwe afdeling faciliteert de fracties door het bieden van onderling contact over gemeenschappelijke onderwerpen, scholing, bundeling van deskundigheid en inbedding in de regio en de landelijke vereniging. Het bestuur van de afdeling bestaat uit: Frans Marechal (voorzitter), Arnoud de Vos (secretaris), Johannes Prakken (penningmeester), Ajaan Hijmans (bestuurslid).