Veiligheid

Veiligheid is in meerdere opzichten belangrijk. Veiligheid in het verkeer, de openbare ruimte, het uitgaan of gewoon thuis. D66 wil dat de gemeente zich inzet om de veiligheid in meerdere opzichten te verbeteren in Hoogeveen. Dit kan bijvoorbeeld in het verkeer door wegen goed te onderhouden, slim te verlichten en zo in te richten dat hardrijden ontmoedigd wordt. In de openbare ruimte moet overlast en vandalisme hard aangepakt worden. Dit kan door een goede samenwerking tussen handhaving, de politie, inwoners en de gemeente.

Veilige fietspaden bevorderen

D66 is voorstander van veilige fietspaden in en rond Hoogeveen. Dit betekent bijvoorbeeld dat fietspaden goed onderhouden en (slim) verlicht moeten worden.

Houd de openbare ruimte netjes

Een omgeving met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Het is een taak van de gemeente –waar mogelijk samen met inwoners– om de openbare ruimte netjes te houden. Wanneer inwoners bijvoorbeeld melding maken van een kapotte straatlantaarn, moet de gemeente snel aan de slag met het onderhoud. D66 ondersteunt initiatieven die leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. De gemeente investeert in beter beheer van openbare ruimte. Dus voldoende prullenbakken, aanpakken van vandalisme, en ruimte voor eigen initiatieven.

Wietverkoop en -teelt reguleren

D66 wil dat de wietverkoop (en –teelt) in Hoogeveen wordt gereguleerd, omdat dit in meerdere opzichten de veiligheid ten goede komt. Regulering gaat de ‘zolder- en schuur-teelt’ tegen en beperkt zo het risico op brand, het dealen op straat en ook de kans op criminele activiteiten, zoals verkoop van harddrugs en gestolen waar wordt door regulering tegengegaan. Drugs-gerelateerde criminele activiteiten worden hard aangepakt.

Samenwerken tegen overlast

D66 wil dat het welzijnswerk actief samenwerkt met politie en wijkagenten om overlastgevende groepen aan te pakken. Hoogeveen moet een actief regenboogbeleid hebben D66 vindt dat iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Hierom is het goed dat Hoogeveen een Regenbooggemeente is. De gemeente moet echter meer doen voor haar LHBIQ+ gemeenschap. Deze groep voelt zich vaak onveilig en heeft in het dagelijks leven te maken met discriminatie. Om dit tegen te gaan moet er actief beleid gemaakt worden. Het nieuwe college moet eerst verkennen wat er leeft onder de Hoogeveense LHBTIQ+’ers en daar dan een actieplan opmaken.

Gebruik camera’s in het uitgaansgebied

D66 is voorstander van camera’s in het uitgaansgebied, mits deze volgens de politie efficiënt blijken te zijn bij de handhaving en vervolging van crimineel of overlastgevend gedrag.