Werk en ondernemen

Beloon de prestatie, deel de welvaart: Een bloeiende economie is het fundament voor onze welvaart en welzijn. ZZP-ers, agrariërs en diversiteit aan MKB bedrijven zorgen voor werk en inkomen en daarnaast zorgen ze voor voorzieningen waar tegelijkertijd ook alle inwoners en andere organisaties goed gebruik van kunnen maken. Ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor advies, voor het gebruikmaken van het gemeentelijk netwerk, maar ook voor hulp en doorverwijzing bij het verkrijgen van specifieke ondersteuning.

Gemeente faciliteert ondernemers om te innoveren

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en maatschappelijk verantwoord te innoveren. De gemeente kan dit faciliteren. D66 wil voortdurende aandacht en ruimte voor innovatie bij onze ondernemingen. Dit willen we bereiken door bijvoorbeeld bij aanbeste-dingen vanuit de gemeente de nadruk op innovatieve en creatieve oplossingen te leggen. Waar dat mogelijk en verantwoord is zal de gemeente optreden als een klant die als eerste een nieuwe ontwikkeling durft aan te schaffen en met de leverancier bekijkt of er verdere verbeteringen mogelijk zijn. Dat is beter, effectiever en goedkoper dan het verstrekken van subsidies.

Minder regels, meer resultaat

We willen graag nadenken en uitzoeken hoe wonen en werken in de wijk beter samen kunnen gaan. D66 is daarmee voorstander van functievermenging van woon- en werkbestemming. Dit helpt ondernemers bij het aantrekkelijk en vitaal maken van de dorps- en stadscentra.

Verantwoord lokaal inkopen

In Hoogeveen is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd. De gemeente kent deze bedrijven en wil graag lokaal inkopen. De gemeente koopt dan ook lokaal in bij gelijke geschiktheid. Het kan echter zo zijn dat een bedrijf van buiten onze regio een betere prijs/kwaliteit verhouding biedt. Dit bedrijf krijgt dan de voorkeur. Dit is direct in het belang van onze inwoners, want dit sluit aan bij de financiële positie van Hoogeveen en is tegelijk fair voor het betere bedrijf. Een open lokale economie waar de beste bedrijven de beste kansen hebben stimuleert innovatie en leidt tot een betere dienstverlening aan onze inwoners.