Onderwijs en Jeugdzorg

Onderwijs legt de basis voor alle kinderen. Zij krijgen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen en leren vaardigheden aan die nodig zijn om later een stevige positie te verwerven in de maatschappij. Goed onderwijs volg je in gezonde gebouwen met groene en uitnodigende schoolpleinen. In Hoogeveen is het belangrijk om zorg en onderwijs dicht bij elkaar te organiseren.

Breng jeugdzorg en onderwijs dicht bij elkaar

Zorg en onderwijs zijn sterk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Daarom vindt D66 dat de gemeente samen met het onderwijs, zorginstellingen en ouder-organisaties de handen ineen moet blijven slaan om daar te helpen waar kinderen en jongeren dat nodig hebben en daarnaast ook hun ouders te ondersteunen in hun rol.

Rijke schooldag voor alle leerlingen

D66 wil inzetten op een rijke schooldag voor alle leerlingen. Daarbij kunnen integrale kindcentra een belangrijke rol spelen. D66 denkt dat er nog veel winst is te behalen in samenwerkingen tussen scholen, kinderopvang, sport, kunst en cultuur, techniek- en natuur-activiteiten. Leerlingen krijgen zo ruimte om zich breed te kunnen oriënteren en te ontwikkelen. Ook kunnen ze ontdekken waar zij voldoening uit halen en waar zij goed in zijn. Het biedt ouders de gelegenheid om beide te werken of te studeren.

Kinderen en jongeren leren in gezonde gebouwen met groene pleinen

Een van de kerntaken van de gemeente is het zorgdragen voor goede en gezonde onderwijshuisvesting. Wat D66 betreft horen hier ook gezonde en groene pleinen bij. Schoolpleinen die uitdagen, nieuwsgierig maken, bewegen stimuleren, prikkelen, etc. Schoolpleinen die niet grotendeels uit tegels bestaan, maar bomen en planten hebben en ruimte bieden aan natuureducatie.

Samen naar school

D66 vindt kwaliteit van het onderwijs van erg groot belang. Kwaliteit van onderwijs gaat verder dan de inhoud. Het gaat ook over samen opgroeien en zo min mogelijk in gescheiden werelden. Dat is uiteraard ten eerste belangrijk voor de kinderen en jongeren zelf, maar ook voor hun familie en uiteindelijk voor de samenleving. Samen naar school leidt tot wederzijds begrip van ieders geloof en wereldbeeld. Dus in plaats van onderwijs apart te organiseren, denken we dat dit dichter bij elkaar moet. Dit heeft ook andere voordelen. We kunnen zo ook beter inspelen op het toenemend tekort aan leerkrachten, veranderingen in leerlingaantallen, veranderingen in de achtergrond van leerlingen; en in wat kinderen van nu en straks willen en moeten leren. We vinden dat de gemeente hier een visie op moet ontwikkelen en hier actief op moet gaan sturen.