Cultuur en jongeren

Jongeren in Hoogeveen willen we kansen geven om zich op diverse gebieden te ontwikkelen en op te laten groeien tot betrokken inwoners. Op school wordt hiervoor een stevige basis gelegd en dit wordt nog beter als we alle kinderen een rijke schooldag bieden. Cultuur en sport horen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast willen wij hen een stem geven in de lokale politiek. Zo groeien zij op tot betrokken inwoners.

Een rijke schooldag

D66 wil een rijke schooldag voor kinderen van 0-18 jaar waarin school, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, huiswerkbegeleiding en gezonde voeding gefaciliteerd worden. De gemeente speelt een aanjagende rol om hier, samen met het onderwijs en andere betrokken organisaties, voor te zorgen.

Steunpunt coördineert activiteiten van cultuurorganisaties

Jongeren moeten volgens D66 in aanraking komen met een breed scala aan kunstvormen. Dit heeft een impact op hun verder leven. Organisaties zoals de bibliotheek, Scala en de Tamboer hebben hiervoor de inhoudelijke expertise en moeten hiervoor de financiële middelen krijgen. Er moet gekeken worden of de gemeente hierbij een coördinerende rol kan spelen.

Jongerenraad moet betrokken worden bij ontwikkelingen

Jongeren moeten structureel betrokken worden bij de ontwikkeling van Hoogeveen. D66 vindt dat er een jongerenraad moet komen die als denktank gaat fungeren voor de politiek in Hoogeveen.

Beweegtuinen zorgen voor gezondere jeugd

Sporten moet gestimuleerd worden. Daarom is D66 een warm voorstander van beweegtuinen. Deze uitgebreide speeltuinen kunnen veel voor de gezondheid van de Hoogeveense jongeren betekenen.