Versnel de woningbouw

Nederland verkeert in een woningcrisis. Ook in Gorinchem is een schreeuwend tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. D66 versnelt daarom onze bouwplannen.

Woningvraag verdubbeld

Het is inmiddels voor iedereen duidelijk dat Nederland kampt met een groot te tekort aan betaalbare woningen. De meest recentste Woningbouwprogrammering van de provincie Zuid-Holland toont aan dat de vraag naar woningen twee keer zo hoog is als dan werd geraamd. Kortom, de nood is ook. Dat vraagt om actie!

Out of the box

In samenwerking met Democraten Gorinchem en de PvdA roept D66 het college op om de woningbouw in onze stad te versnellen. We vragen het college uitdrukkelijk om daarbij ‘out of the box’ te denken; van het schrappen van bureaucratische regels tot het verkorten van aanbestedingsprocessen en investeringen in flexibele bouwmogelijkheden. Daarnaast verzoeken we het stadbestuur om nieuwe, kansrijke bouwlocaties aan te wijzen. Dat vraagt ongetwijfeld om uitzoekwerk en daarom geven we het college tot de perspectiefnota 2023 (behandeling in juli 2022) om de mogelijkheden tot versnelling op een rijtje te zetten.

Onze motie werd op donderdag 4 november 2022 aangenomen door een brede meerderheid van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CU-SGP, CDA, SP, de Fractie Van Maaren en het lid Van Mourik (VVD en Gorcum Actief stemde tegen).